👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stängningsrutiner Riddarborgen

Skapad 2017-08-31 12:44 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Med denna PP vill vi skapa tydliga rutiner för pedagoger och barn. Få en bra avslutning på dagen.

Innehåll

Strävansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vid stängning vill vi ge barnen förmågan att utveckla sin förmåga att:

 • Samspela
 • Kommunicera
 • Hjälpa andra
 • Ta eget ansvar
 • Ta eget ansvar över förskolans miljö

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

16:00 Slår de äldre ihop sig, antingen på gården eller hos baserna
16:30 Slår hela förskolan ihop sig på stängningsavdelningen Solrosen
16:30 Fruktstund
16:45 Aktivitet vid borden
17:30 Förskolan stänger
17:30-18:00 (måndag-torsdag) Är förskolan öppen för 1 barn

Förberedelser:

Minst en pedagog vid varje aktivitet. Den pedagogen plockar fram det material som behövs.
Den pedagog som stänger förbereder frukt innan 16:30 pedagogerna slutar

 

Aktiviteter:

Om stängningen sker inne så är dessa exempel på aktiviteter:

 • Dega
 • Skapa (rita, pärla m.m.)
 • Spel/pussel/pluppar
 • Lego
 • Plus Plus
 • Bygg och konstruktion

Om stängning sker utomhus så är dessa exempel på aktiviteter:

 • Skapa (rita, pärla m.m.) 
 • Spel/pussel
 • Plus Plus
 • Bygg och konstruktionsdelen
 • Sandlådan
 • Klätterställningen

 

Kl. 16:45 städar vi tillsammans undan de aktiviteter som varit igång.

 

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.