Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildmapp 2019/2020

Skapad 2017-08-31 13:38 i Österslättsskolan Karlshamn
Du skall tillverka en mapp där du förvarar bildplaneringen, dina utkast och dina färdiga arbeten.
Grundskola 7 – 9 Bild

En framsida på mappen skall du göra där det tydligt framgår vems mappen är och i vilken klass du går. Dekorera mappen med valfri teknik och en genomtänkt lay-out med ett innehåll som på något sätt speglar dig och dina intressen. I åk 7 följer du snabbskriftstypsnittet för att öva din förmåga på textning.

Innehåll

 

Undervisning

Du kommer att få undervisning om och träna på att följa muntliga och skriftliga instruktioner och utifrån dessa vika och självständigt texta, teckna fritt eller efter förebild, välja passande teknik, färglägga, komponera bild och text på ett passande sätt så att båda blir tydliga hur du med hjälp av din mapp kan hålla reda på dina arbeten och planering

Bedömning

Jag kommer att bedöma

din förmåga att följa muntliga och skriftliga instruktioner

din förmåga att arbeta med bildkomposition

din förmåga att välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt

din förmåga att på egen hand välja motiv, teknik och verktyg för att genomföra din ide

Slutuppgift

Du skall vika en mapp av ett stor papper, skriva namn och klass, komponera bild och text på ett passande sätt , träna på att teckna och att måla, välja passande teknik och material till ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: