👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

trygghet och rutiner

Skapad 2017-08-31 18:08 i Pysslingen Förskolor Raus Förskola Pysslingen
Här skriver ni vilket projekt som arbetas med!
Förskola
Vi vill arbeta med rutinerna i verksamheten för att ge barnen trygghet och stärka deras självförtroende. Så att de känner tillit till sin egen förmåga samt att de vågar utforska leka och lära efter sina behov och intressen.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Vi focucerar på att vara tydliga i alla våra rutiner för att ge barnen trygghet samt ge dom möjlighet att bli självständiga och utvecklas i sitt lärande och växa i tilliten till sin egen förmåga. 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

Vi vill att barnen ska känna  trygghet samt ge dom möjlighet att bli självständiga och utvecklas i sitt eget lärande i de olika rutinerna samt utvecklas i det sociala samspelet med de andra barnen. 

Hur kommer vi jobba med det?

  •  Samlingar :
  • Morgonsamling :vi har samling varje morgon då vi alltid börjar med vår samlingssång, ( nu ska vi ha samling...hej ). Vi sitter i ring och klappar takten på våra knän. Sedan tar vi fram vår sångpåse och barnen får i tur och ordning ta en sång ur påsen. I början har vi samma sånger så att alla känner igen sig, sedan byter vi ut och lägger till andra sånger. När sångstunden är slut äter vi frukt tillsammans, vi samtalar om vilken frukt vi äter...namn, färg mm. När alla är nöjda säger vi Snipp snapp snut nu är samlingen slut, därefter går vi vidare till nästa aktivitet som kan vara varierande. 
  • Lunchsamling: vi börjar samlingen på samma sätt som på morgonsamlingen, med samlingssången. Därefter räknar vi tillsammans alla barn, eller ett barn får gå runt och räkna. Sedan ropas alla barn upp genom att vi visar ett kort med foto på barnen. Vi uppmärksammar vilka som är på förskolan eller är sjuka eller lediga.  Vi sjunger veckosången och pratar om vad det är för dag, därefter gör vi lite blandat, sång, saga , ramsa, vi pratar om dagens aktivitet el tema. Vi avslutar med Snipp snapp snut, och barnen ropas upp en och en och får gå och sätta sig vid sin plats vid matbordet.
  • mellanmålssamling: efter mellanmålet sitter alla barn kvar i sina stolar samlade runt borden. Borden torkas av och barnen torkar sin mun och händer på servetter. Vi har sedan en sagostund, barnen är med och Väljer sagor. Barnen är delaktiga i att återberätta dramatisera och lever sig in i se olika berättelserna.

       In och utgång:

  • För att ge barnen utrymme och tid så går vi ut och in i mindre grupper.  Barnen får efter egen förmåga klä av sig och ta på sig själv. För att ge barnen trygghet och guidning i att hitta sin egen plats så har vi satt upp ett foto på barnet i dess hylla i deras nivå så de lätt kan se. För att behålla lugn i hallen hjälper vi barnen genom att de får sitta på sin skohylla eller nedanför när de är klara eller om de väntar på att få hjälp. Vi uppmuntrar också barnen att hjälpa varandra. 

       Skötrummet:

  •  När vi varit ute går vi i liten grupp in i skötrummet, där barnen får hjälpa till att ta av sig sina byxor och blöja för att sedan ta på en ny. Barnen erbjuds att gå på pottan eller lilla toaletten. Därefter hjälper vi barnen att tvätta händerna med tvål och vatten. När första gruppen är klar går den ut i på avdelningen och väljer någon aktivitet. Sedan kommer nästa grupp in. 

        Matsituation:

  • En pedagog hämtar maten i köket och ibland erbjuds ett barn att få följa med och hämta maten. Maten presenteras och ställs på bordet. Pedagogen lägger upp maten på barnens tallrikar, pedagogen frågar barnen vilka grönsaker de vill ha och om de vill ha mjölk eller vatten. Efter barnens förmåga och mognad utmanas dem till att ta maten själv, dela maten, hälla upp dricka samt duka av och skrapa tallriken. Efter maten torkas borden och golvet sopas. Därefter går barnen bordsvis för att tvätta händerna och munnen. Sedan får barnen sina nappar och snuttefiltar.

         Sovrutin:

  • Barnen har sin egna sovplats med sin kudde och filt, vi har lugn musik och vi pedagoger sprider ut oss och har några barn omkring oss. När alla barn har somnat stannar en pedagog kvar I rummet vid behov, det finns alltid en pedagog tillgänglig. När barnen vaknar får de gå upp och sitta en stund i soffan innan de sedan lägger undan sin napp och väljer en aktivitet. 

 

       I den fria leken får barnen välja aktiviter under dagen medans vi pedagoger finns där att för att handleda, guida och hjälpa barnen i deras lärande och i de sociala samspelet. Efter avslutad lek och aktivitet får barnen lära sig att ställa tillbaka rätt sak på rätt plats. För att hjälpa barnen har vi bilder på sakerna så de lätt ska kunna se vart de skall stå. De ger barnen en trygghet, de vet vad vi har för saker och var de kan hitta dem. När nya saker kommer till introduceras de på samlingen, en pedagog berättar hur man kan använda materialet/leksaken samt vart den ska stå. 

Vi introducerar också olika tema och aktiviter utifrån barnens intresse och vad vi ser för behov i barngruppen. Det kan vara breda teman som kan fånga upp alla barnens intresse, samt kortare traditionsbundna teman och aktiviteter. 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

Det har gått bra. Under  dessa båda terminer som vi haft detta tema har vi sett att barnen blivit mer och mer trygga samt utvecklats i självständighet och tilliten till sin egen förmåga. 

Genom att vi har varit noga med att alltid göra våra rutiner på samma sätt, så har barnen känt igen sig och känt trygghet då det vet hur det ska gå till i de olika momenten. 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

de har utvecklat många förmågor, tillit till sig själv, trygghet, lärande, socialt samspel, hjälpsamhet, 

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Barnen har visat nyfikenhet och vilja för att bli självständiga. Genom att de har känt trygghet i våra rutiner har de kunnat ta steg att bli mer självständiga samt fått utmaning i de olika rutinerna. ....att klä av och på sig, äta själv, hälla upp vatten, skära sin mat, skötrumsrutiner,  samling, och vila. 

Vad har vi sett för behov?

de har behov av att h fasta rutiner, som de kan känna igen , kunna utvecklas och utmanas i. 

Hur ska vi utmana barnen vidare?

vi utmanar barnen vidare i de olika rutinerna på barnens individuella nivå.