Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva reportage

Skapad 2017-08-31 20:07 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer du arbeta med reportage. Tänk dig att du jobbar på en tidning. Din chef har gett dig i uppdrag att skriva ett reportage med temat skolan.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 Vi jobbar med detta arbetsområde under v. 36-41.

Vi inleder området med att prata om tidningens olika texter och går igenom "tidningsbegrepp".  Därefter går vi in och fördjupar oss på texttypen reportage och dess kännetecken. Vi kommer att ha gemensam genomgång av reportagets uppbyggnad och vi kommer att läsa olika reportage tillsammans.  

Du kommer att få förbereda en intervju och genomföra den med någon person på skolan för att sedan skriva ett eget reportage. Du gör egna frågor inför intervjun samt tar ett foto under intervjun. Efter genomförd intervju ska du sammanställa dina svar till ett reportage.

Veckoplanering (med reservation för vissa förändringar

V. 36
Genomgång av tidningens texter och begrepp inom temat. Repetition från åk 7 kring insändare
Reportagets kännetecken

V. 37
Läsning av olika reportage. Innehålls- och diskussionsfrågor efter läsning.

V. 38
Val av vinkel samt förberedelse och genomförande av intervju. Faktainsamling. Börja skriva

V. 39
Skriva reportage.
Studiedag fredag

V. 40
Framtidssafari

V. 41
Måndag: Kamratrespons och bearbetning. Inlämning senast torsdag i Google Classroom.

Bedömning

Bedömning av det inlämnade reportaget sker utifrån tre delar:
Reportagets struktur: rubrik, ingress, brödtext, bild och bildtext.
Reportagets innehåll: Såväl fakta som ögonblicksbild skall finnas med. Pratminus,  gestaltande beskrivningar, röd tråd.
Reportagets språk: stavning, meningsbyggnad (stor bokstav, skiljetecken), styckeindelning, språklig variation.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    SvA
  • välja och använda språkliga strategier,
    SvA
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    SvA

Matriser

SvA
Svenska: Reportage

Reportage

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Reportagets struktur
Du använder rubrik, ingress och brödtext i din text.
Du använder rubrik, ingress och brödtext på ett effektivt sätt i din text.
Du använder rubrik, ingress och brödtext på ett tydligt och effektivt sätt i din text.
Reportagets innehåll
Ditt innehåll framgår i huvudsak. Fakta, ögonblicksbild och pratminus finns med.
Ditt innehåll framgår och har en tydlig röd tråd.
Ditt innehåll framgår på ett välutvecklat och tydligt sätt med röd tråd.
Reportagets språk
Du följer i huvudsak skrivreglerna.
Du följer skrivreglerna och har viss språklig variation.
Du följer skrivreglerna och har en god språklig variation.
Språkliga strategier
Du använder strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak. Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl. Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl. Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: