👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2017-08-31 20:22 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Pedagogisk planering Engelska HT åk 4
Grundskola 4 Engelska
Genom undervisningen i engelska ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Eleverna kommer under höstterminen att träna på att tala, lyssna, läsa och skriva engelska och vi utgår från egna erfarenheter och intressen. Fokus kommer dock främst att ligga på det talade språket för att skapa en trygghet och tilltro till den egna förmågan att kunna uttrycka sig muntligt.

Innehåll

Mål med undervisningen

Att förstå enkla samtal på engelska.

Att kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner och sedan kunna resonera kring dessa.

Att kunna presentera sig själv och en kompis.

Att kunna några hälsnings- och artighetsfraser.

Att kunna skriva enklare texter.

Att kunna räkna till 100.

Att känna till och kunna använda sig av några enkla grammatiska regler.

 

Så här arbetar vi

Vi tränar på muntliga övningar i form av dialoger, mingelövningar och spel.

Vi läser ramsor och sjunger sånger.

Vi har hörövningar och läsförståelser.

Vi tittar på korta filmklipp.

Vi använder digitala läromedel och interaktiva spel och övningar.

Vi producerar egna texter och dialoger.

 

Bedömning

Sker genom skriftliga och muntliga tester, bl a i form av diagnoser.

 

Detta bedöms

Förmågan att förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Förmågan att uttrycka sig så att andra förstår.

Förmågan att läsa och förstå.

Förmågan att skriva så att andra förstår.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska HT åk 4

Bedömningsmatris Engelska

Läsa
Eleven kan läsa och förstå några enkla ord och fraser.
Eleven kan läsa och förstå det mesta i korta texter och instruktioner.
Eleven kan läsa och förstå detaljer i lite längre texter.
Lyssna
Med stöd förstår eleven korta fraser och enklare instruktioner.
Eleven kan, ofta utan hjälp, förstå helheten när någon talar långsamt och om något denne är intresserad av.
Eleven kan utan hjälp förstå det mesta när någon talar i normalt tempo om något som denne är intresserad av.
Skriva
Eleven kan skriva några korta fraser och meningar.
Eleven kan skriva frågor och svar med meningar. Kan även i en kort text berätta om sig själv och sina intressen.
Eleven kan skriva lite längre, sammanhängande texter.
Tala
Eleven kan några enkla fraser, t ex hälsa på någon, fråga hur någon mår, tacka och säga hej då.
Eleven kan delta i enkla samtal, ställa frågor och svara på andras frågor kring saker som intresserar denne.
Eleven kan delta i längre samtal om saker som intresserar denne. Eleven kan ställa följdfrågor som leder samtalet vidare. Eleven svarar med mer utvecklade meningar.