👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4-6

Skapad 2017-08-31 21:18 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket, kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin egen förmåga att använda språket. Vi arbetar utifrån läromedlet "What´s up?" som bygger på läsning av åldersanpassade texter, glosor.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Undervisningen i engelska bygger på att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå engelska och att själv kunna uttrycka sig. Kunskaper om områden där engelska används samt tilltro till sin egen förmåga att använda språket. Den här pedagogiska planeringen innehåller en matris, som du som elev skall använda under åk 4, 5 och 6. Den innehåller alla moment, som vi går igenom under mellanstadiet.

Innehåll

Syfte:

Du som elev ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • kunna lyssna och förstå talad engelska och olika slags texter.
 • kunna formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • få kunskap om och kunna reflektera kring levnadsvillkor i engelsktalande länder.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Arbetssätt:

 • Vi arbetar med textboken och arbetsboken "What´s up?"
 • Vi läser, översätter texter, lyssnar på hörövningar, gör talövningar och skrivuppgifter.
 • Ser på film från olika engelskspråkiga länder.
 • Vi gör övningar på iPaden så som Elevspel, Spellic, Read theory och Esl-lab.
 • Vi tränar på fraser och uttryck, uttal och läsning, grammatik och hörförståelse.                                                                                                                                                                        

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att lyssna, förstå, läsa, tala och skriva engelska utifrån 
  textläsning och översättning, hörförståelse- och  
  läsförståelseövningar.
 • Din förmåga att lära dig engelska ord, stava ord och veta vad de betyder i form av glosförhör.
 • Din förmåga att berätta och skriva olika typer av texter.
 • Din förmåga att jämföra och se skillnader i olika engelskspråkiga  
  länder.
 • Din grammatiska förmåga.                                                                          


Matriser

En
Engelska i klass 4-6: tala, förstå, skriva och grammatik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att tala engelska
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag är fortfarande osäker och pratar inte engelska på eget initiativ. Jag svarar med enstaka ord.
Jag är på god väg. Jag försöker ibland uttrycka mig på engelska. Ibland på eget initiativ, men fortfarande mest på uppmaning.
Jag är aktiv och försöker uttrycka mig på engelska. I bland på eget initiativ och ibland på uppmaning.
Jag är aktiv med att uttrycka mig på engelska och visar god förmåga att anpassa mig till olika sammanhang.
Ordförråd
Lära sig nya ord och kunna använda dem.
 • En
 • En  4-6
Jag har fortfarande ett litet ordförråd så det blir svårt att uttrycka sig. Jag behöver träna och lära mig flera ord.
Jag lär mig många av de nya ord vi tränar på. Jag kan med visst stöd uttrycka mig med hjälp av det ordförråd jag har.
Jag kan och förstår de flesta av de ord vi lärt oss. Jag kan själv uttrycka mig relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Jag visar på en god säkerhet att uttrycka mig med ord, fraser och meningar. Jag kan i viss mån anpassa till situation och mottagare.
Läsa engelska texter högt och tyst
Läsa en text anpassad för åldern med godtagbart engelskt uttal.
 • En
 • En  4-6
Jag är fortfarande osäker på hur man uttalar kända ord och behöver hjälp att läsa en engelsk text.
Jag kan uttala många av de ord vi lärt oss. Kan efter träning läsa en engelsk text med rätt uttal på de flesta orden.
Jag behärskar att uttala de ord vi lärt oss och läser en förberedd text med rätt engelskt uttal och bitvis god inlevelse.
Jag uppvisar god säkerhet när det gäller att uttala engelska ord. Jag läser olika slags engelska texter med bra engelskt uttal och inlevelse.
Ställa frågor och svara på engelska
Jag kan svara med enstaka ord på frågor men behärskar ännu inte att ställa frågor själv.
Jag kan svara på frågor med fraser vi tränat och kan med förlaga som hjälp ställa egna frågor.
Jag behärskar till största delen att själv formulera enkla frågor och svarar på dem med egna ord.
Jag visar på god säkerhet då det gäller att i olika sammanhang och med egna ord, själv formulera frågor och svara på sådana.
Förstå vad som sägs och skrivs på engelska
Förståelse av talad engelska och anpassade texter på engelska.
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag förstår endast enstaka ord av talad engelska och i texter vi läser.
Jag förstår så mycket av talad och läst engelska att det huvudsakliga innehållet når fram.
Jag kan utan problem uppfatta budskap och innehåll i talad engelska och i texter som vi arbetar med.
Jag visar på god förståelse av talad och skriven engelska i olika sammanhang och situationer. Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer.
Skriva på engelska
Skriva en enkel text eller meddelande så att budskapet når fram.
 • En  4-6
Jag behöver hjälp för att skriva ett meddelande eller en enkel text på engelska.
Jag försöker på egen hand skriva ett meddelande eller kortare text så att mottagaren i huvudsak förstår budskapet.
Jag kan skriva ett meddelande eller en kortare text så att mottagaren förstår innehåll och budskap.
Jag behärskar att skriva ett meddelande eller kortare text så att budskapet går fram. Jag använder övervägande korrekt stavning och har viss förståelse för grammatisk struktur.
ENGELSK GRAMMATIK ÅK 4-6
Hjälpverbet "be" = "vara" används när man vill skapa meningar i presens (nutid) och heter "är" på svenska. På engelska heter "är" "am", "is" och "are" beroende på vilken person det handlar om. Det heter I am, You are, He is, She is, It is, We are, You are och They are.
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på hjälpverbet "be", men kan ibland blanda ihop dem.
Jag använder hjälpverbet "be" på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper kring hur hjälpverbet "be" används.
Sätta ihop två ord med apostrof
Talad engelska drar ofta ihop två ord till ett, t.ex. I am = I´m, You are = You´re, He is = He´s, She is, She´s, It is = It´s, We are = We´re, They are = They´re Man tar bort första bokstaven i ord nummer två och byter ut den mot en apostrof. Ord ett och två skriv därefter ihop.
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på detta, men kan ibland blanda ihop dem.
Jag använder detta på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper kring hur detta används.
Some/Any, Something/Anything
Some = några, lite / Something = någonting används i positiva meningar och i artighetsfrågor. Any = några, inget / Anything = ingenting, någonting används i frågor och negativa meningar.
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på some/something och any/anything, men kan ibland blanda ihop dem.
Jag använder some/something och any/anything på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om hur some/something och any/anything används.
Plural = flertal
Plural = flertal av substantiv bildas vanligtvis med -s i slutet av ordet. Det finns dock undantag t.ex. ord som slutar på -s, -ch, o får ändelsen -es. Ord som slutar på -y och har en konsonant innan -y får ändelsen -ies t.ex. lady-ladies. Ord som slutar på -y, men har en vokal innan -y får ändelsen -s, som vanligt. Det finns även oregelbunden plural som t.ex. man-men, woman-women, mouse-mice, foot-feet, tooth-teeth, child-children
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på plural, men kan ibland blanda ihop dem.
Jag använder plural på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om plural används.
Have/has got
Hjälpverbet "have" = "ha" heter "har" på svenska i presens (nutid). På engelska kan heter "har" "have" eller "has" beroende på vilen person det handlar om. Det heter I have got, You have got, She has got, He has got, It has got, We have got och They have got.
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på have och has, men kan ibland blanda ihop dem.
Jag använder have och has på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om hur have och has används.
Obestämda artikeln a/an
"En" och "ett" heter "a" eller "an" på engelska. Man säger/skriver "an" framför ett substantiv, vars första bokstav låter som en vokal och "a" om första bokstaven låter som en konsonant t.ex. an apple, a banana.
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på a och an, men kan ibland blanda ihop dem.
Jag använder a och an på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om hur a och an används.
Presens = nutid
När man skriver verb i presens simple form (nutid, enkel form) så måste man lägga på ett -s i slutet, när det handlar om He, She och It t.ex. She likes bananas. Presens simple form används för att berätta vad någon gör regelbundet eller för att berätta fakta om något/någon.
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på presens simple form, men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder presens simple form på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om hur presens simple form används.
ING-form = pågående form, det händer "NU"
När man skriver verb i presens ING form (nutid, ING form) så använder man hjälpverbet "be" = "vara" tillsammans med ett grundverb och ING som man hänger på i slutet av verbet t.ex. I am playing the piano. You are singing a song. He is listening to music. We are helping each other. They are playing tennis. Den här formen används om man vill beskriva vad som händer "just nu".
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på presens ING form, men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder presens ING form på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om hur presens ING form används.
Preteritum = dåtid, igår
Past tense simple form (Preteritum, enkel form = dåtid) används om man vill berätta något som hände igår = yesterday, förra veckan = last week, förra året = last year. Tiden och handlingen är avslutad. Man lägger då till -ed i slutet av verbet t.ex. I played tennis yesterday.
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på past tense simple form, men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder past tense simple form på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om hur past tense simple form används.
Oregelbundna verb
Infinitiv (grundform), Preteritum (dåtid) och Perfekt (dåtid med hjälpverbet have/has) av oregelbundna verb: come, came, come go, went, gone fall, fell, fallen, be, was, been take, took, taken see, saw, seen Man lägger inte på -ed i slutet, utan måste lära sig dessa verb utantill. T.ex. Yesterday I went to Stockholm.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan 10 oregelbundna verb i alla tre formerna.
Jag kan 20 oregelbundna verb i alla tre formerna.
Jag kan 30 oregelbundna verb i alla tre formerna.
Possessiva pronomen = ägande pronomen
Possessiva pronomen = Ägande pronomen är ord som beskriver vem något tillhör. T.ex. min=my, din=yours, hans=his, hennes=her, dens=its, vår=our, er=your, deras=their
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan 4 possessiva pronomen på engelska och svenska.
Jag kan 6 possessiva pronomen på engelska och svenska.
Jag kan 8 possessiva pronomen på engelska och svenska.
Frågeord
Frågeorden: how=hur, why=varför, when=när, what=vad, where=var, who=vem, which=vilka
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag kan 3 frågeord på engelska och svenska.
Jag kan 5 frågeord på engelska och svenska.
Jag kan 7 frågeord på engelska och svenska.
Do/does, don´t/doesn´t
Hjälpverbet Do och Does, som används när man ställer frågor eller har en negativ mening i presens (nutid). T.ex. Do you like Winter? = Gillar du vinter? I don´t (do not) like Winter = Jag gillar inte vinter. Does she like summer? = Gillar hon sommar? He doesn´t (does not) like summer. = Han gillar inte sommar.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på hjälpverbet do/does i nutid simple form, men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder hjälpverbet do/does i nutid simple form på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om hur do/does i nutid simple form används.
Bestämda artikeln "the"
Den bestämda artikeln i engelska är "the" Om man vill säga t.ex. "flickan" på engelska, så säger man "the girl". Andra ex. "pojken = "the boy", "huset" = "the house"
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på den bestämda artikeln "the", men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder bestämda artikeln "the" på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om bestämda artikeln "the" och vet hur den fungerar både på engelska och svenska.
Prepositioner; on, of, at, in etc.
För att beskriva var något befinner sig använder man prepositioner t.ex. Bananen ligger "på" bordet = The banana is "on" the table. Andra prepositioner: under=under, behind=bakom, in front of= framför, between=mellan etc.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på prepositioner, men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder prepositioner på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om prepositioner.
Det finns = there is och there are
För att berätta vad som finns, så säger man "there is eller there are" Om det finns flera saker använder man are annars använder man is.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på "there is" och "there are", men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder "there is och there are" på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om "there is och there are".
Futurum = framtid
Om man vill använda framtidsformen, så kan man säga "ska = will" eller "kommer att = going to" T.ex. "I will help you. = Jag ska hjälpa dig." "She is going to Spain. = Hon kommer att åka till Spanien."
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på "will" och "going to" men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder "will" och "going to" på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om "will" och "going to" .
Can/can´t (cannot)
"Can = kan" är ett vanligt hjälpverb i engelskan, som man bl.a. använder i frågor och negativa meningar.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på "can/can´t", men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder "can/can´t" på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om "can/can´t".
Adjektiv = bekrivande ord
Om man vill beskriva ett substantiv (sak, person) eller ett pronomen (han, hon, jag, du) så använder man adjektiv. t.ex. "good girl" = duktig flicka, "nice boy" = trevlig pojke. Man kan böja adjektivet: t.ex. "nice, nicer, the nicest" = trevlig, trevligare, trevligast Om adjektivet har fler än två stavelser, så böjer man det med "more = mer och most" = mest. T.ex. beautiful horse, more beautiful horse, the most beautiful horse = vacker häst, vackrare häst, vackraste hästen
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på adjektiv, men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder adjektiv på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om adjektiv.
Did/didn´t
När man skapar frågor i dåtid = preteritum (past tense) så förvandlas do/does till did. T.ex. Did you like the movie?, He didn´t like the movie.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på did/didn´t, men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder did/didn´t på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om did/didn´t.
Would like/wouldn´t like = skulle vilja
När man vill fråga något på ett artigt sätt, så använd "would like" = skulle vilja".
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på would like/wouldn´t like, men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder would like/wouldn´t like på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om would like/wouldn´t like.
This-these, that-those
this = den här, these = de här, that = den där, those = de där
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på this-these, that- those, men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder this-these, that- those på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om this-these, that- those.
Relativa pronomen = which, who = som
Relativa pronomen = som används på två olika sätt i engelskan. Man använder "who" = som om det handlar om en person eller ett djur. Du använder "which" om det är en sak. T.ex. I can see the boy, who lives in my city. = Jag kan se pojken, som bor i min stad. The piano, which my daughter owns, is broken = Pianot som min dotter äger är trasigt.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på which och who, men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder which och who på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om who och which.
Perfekt = have/has + 3:e verbformen
T.ex." I have spoken to him this week." = "Jag har pratat med honom den här veckan." "She has bought five ice creams this week." = Hon har köpt fem glassar den här veckan.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på have/has + 3:e verbformen, men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder have/has + 3:e verbformen på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om have/has + 3:e verbformen
Pluskvamperfekt = had + 3:e verbformen
Pluskvamperfekt är den tidsform som berättar vad som "hade hänt" T.ex. What had happened Before we came? = Vad hade hänt innan vi kom.
Jag behöver fortfarande hjälp med detta.
Jag har i huvudsak koll på had + 3:e verbform, men kan ibland blanda ihop det.
Jag använder had + 3:e verbformen på ett grundläggande sätt.
Jag har goda kunskaper om had + 3:e verbformen.