Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det osynliga barnet

Skapad 2017-08-31 21:32 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 Svenska
Vi läser novellen Det osynliga barnet av Tove Jansson. Vi resonerar om tema och budskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Läsning av Det osynliga barnet

Förmågor:

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Ej E
E
C
A
Förmåga
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med (...) genom att, på ett (...) sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
flyt i huvudsak fungerande
gott flyt ändamålsenligt sätt
mycket gott flyt ändamålsenligt och effektivt
Förmåga
Genom att göra (...) sammanfattningar av olika texters innehåll med (...) koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven (...)
enkla viss grundläggande
utvecklade relativt god god
välutvecklade god mycket god
Förmåga
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra (...) resonemang om (...)
enkla och till viss del underbyggda tydligt framträdande budskap i olika verk.
utvecklade och relativt väl underbyggda budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
välutvecklade och väl underbyggda budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: