Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap

Skapad 2017-09-01 08:42 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Barnen ska utveckla en gruppkänsla, där varje individ kan känna en tillhörighet där allas lika värde gäller.
Förskola
Att ingen upplever att hen blir kränkt eller känner sig utanför

Innehåll

Mål och Syfte

Ingen ska uppleva att hen blir kränkt eller känna sig utanför gruppen. Vänner ger barnen trygghet och upplevelser av samhörighet. Klimatet på avdelningen ska vara schysst, hjälpsamt och förlåtande.

Metod

Skapa arenor eller situationer för vänskapsbygge tex genom att låta två barn få göra något lite annorlunda på egen hand. Man kan skapa en gemenskap i många små situationer som att sitta bredvid varandra, ta i hand, erbjuda plats, öppna dörren, skicka vattnet vidare.

Pedagogerna ska vistas där barnen är och vara beredda att alltid agera och reagera. Det går inte att låta någon konflikt slinka mellan fingrarna eller vända ryggen till.

 Vänskap Bygger på tillit och är frivillig, ömsesidig och inget vuxna kan bestämma över.

Vi kommer att använda oss av litteratur tex böckerna om Grodan och hans vänner,Tio små kompisböcker. Vi har samarbete med biblioteket där vi lånar vänskapslådan. 

Vi kommer att jobba aktivt med dramaövningar och massagesagor inplanerat varje vecka.

Dokumentation

Följa upp genom samtala med barnen.

Vi samlar foton och kommentarer från barnen som vi har möjlighet att reflektera kring, enskilt och tillsammans vuxen-vuxen, vuxen-barn och barn-barn. Använda tv-skärmen för att tillsammans reflektera runt situationer vi fotat, tillsammans med barnen, för att kunna gå vidare i vårt arbete.

Föräldrar delges i Unikum.

Koppling till läroplanen

Utvärdering/Analys

Analysera en gång i månaden på avdelningsplanering.

Relationsschema i början och slutet av termin.

Sociogram

Utvärdering av terminen jan-20

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: