Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljö Öregrund

Skapad 2017-09-01 09:30 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Bakgrunden till valet av tema är att skapa en större förståelse och intresse för vår närmiljö, bland annat avseende miljö och natur, kultur, service och föreningsliv

Innehåll

Bakgrund / Syfte 

Bakgrunden till valet av tema är att skapa en större förståelse och intresse för vår närmiljö, bland annat avseende miljö och natur, kultur, service och föreningsliv. Detta gör vi genom att prata om, besöka och dokumentera olika intressanta delar av Öregrund. Vi kommer även att titta på filmer från Öregrund. Våra utflykter skall ge en nyfikenhet och skapa ett intresse och en förståelse för vår närmiljö. Vi har tankar på att besöka bland annat följande;

 • Gräsöfärjan
 • Västra Banken
 • Öregrunds Kyrka
 • Brandstationen
 • Boulehallen
 • Tallparksgården
 • Vårdcentralen
 • Biblioteket
 • Hamnen
 • Fiskeriverket
 • Rävsten
 • Klockstapeln
 • Sjöräddningen
 • Hummelfjärden
 • Tallparken
 • Hembygdsgården
 • Stora Risen Fisk
 • Biografen
 • Återvinningscentralen

Metod

Tanken är att involvera barnen i planeringen och utformningen för att på så sätt göra dem mer delaktiga i både val av ställe att besöka, planering och uppföljning.  Att tillsammans utforska olika delar ger även en större delaktighet för barnen. Vår tro och förhoppning är att detta tema även kommer att mottas positivt av de ställen vi besöker. Vi upplever att Öregrund är en ort där ortsborna med stolthet vill berätta om sin närmiljö, sin arbetsplats, kulturliv och föreningsliv.

Dokumentation

Uppföljning kommer  att ske genom att samtliga besökta platser fotograferas och sammanställs på vår stora Öregrundskarta (foto kopplas till kartan).  Vi kommer sedan tillsammans med barnen att titta på alla de kort vi knäpper/filmer vi spelar in för att återkoppla till de besök vi gjort, De olika besöken/utflykterna kommer även att följas upp och utvärderas i Unikum.

Utvärdering /Uppföljning

Vi har under året arbetat kontinuerligt med  vårt tema i form av promenader, studiebesök, filmtittande, och diskussioner. Avdelningen har under året utökats med tre barn vilket inneburit att avdelningen bestått av 17barn. Vi har börjat med att  vi promenerat runt i Öregrund och visat varandra var vi bor. Eftersom samtliga barn utom två bor i förskolans absoluta närhet har det varit praktiskt att genomföra. Barnet fick visa sitt hus och blev också fotograferade i anslutning till huset.  Sedan fick alla barn rita en teckning med sitt hus, Denna kompletterades sedan med fotografit på huset och sattes upp på vår Öregrundskarta.
När grunden lagts till vår Öregrundskarta började vi sedan att göra studiebesök på platser i Öregrund som är av intresse av olika anledningar, för att ge barnen en så bred bild som möjligt av Öregrund och vår närmiljö. för att skapa en förståelse för vår närmiljö. Vi har under året besökt bla följande platser:

Tallparksgården (äldreboende), Hembygdsgården,Öregrunds Kyrka,Västra Banken,Biblioteket, Cafe Wilma, Tallparken, Skolan, Vårdcentralen, Stora Lekparken, Skogen, Arronet (stort lokalt företag som bygger aluminiumbåtar) SLU (Statens Lantbruksuniversitet), Återvinningscentralen, Brandstationen.

En del av dessa besök har varit mer informativa och roliga besök, medans andra har varit mer planerade och innehållit mer baktanke. Till exempel har vi haft ett samarbete med Tallparksgården där vi besökt äldreboende med några barn och tillsammans med boende haft olika aktiviteter, det har målats, spelats spel, byggts pussel mm, allt för att bygga broar mellan generationerna och skapa förståelse hos barnen. Besöket på Vårdcentralen har medfört att barnen fått en möjlighet att besöka en vårdinrättning och prova, fråga och undersöka utan att ha gjort illa sig eller varit sjuka. Återvinningscentralen och Brandstationen är andra exempel på besök som inkluderat mer än bara en utflykt.

Analys

Vi upplever att vårt tema har varit mycket uppskattat hos barnen. Vi har besökt många ställen som barnen i vanliga fall inte besöker, barnen har fått ställa frågor och prova på , och förhoppningsvis har det också smittat av sig på barnens föräldrar och syskon.

Aktiviteterna har krävt en hel del energi i form av planering, dokumentation, genomförande och utvärdering men vi menar att det varit värt arbetet då vi nått vårt syfte , dvs att synliggöra de möjligheter, den service, näringsliv och föreningsliv som lever och blomstrar här i Öregrund.

Vi känner att vi är nöjda med det upplägg vi haft eftersom barngruppen upplevt det som så positivt och till nästa gång temat används kommer endast små justeringar att göras.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: