Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 5A kap 1 Algebra

Skapad 2017-09-01 10:19 i Tunets skola Borlänge
Vad är skillnaden på ett numeriskt uttryck och ett algebraiskt? Hur löser man ekvationer? Ser du mönstret?
Grundskola 5 Matematik
I det här avsnittet ska du få lära dig att skriva, tolka och beräkna algebraiska uttryck med och utan paranteser. Du kommer också få beräkna enkla ekvationer och lära dig att sätta in bestämda värden för bokstäverna i de uttryck som du ska beräkna. Du kommer att träna på att använda de räkneregler som finns när man utför beräkningar där fler räknesätt är blandade i samma uttryck.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Vad behöver du lära dig?

 • Skriva och tolka uttryck som 2t + 1
 • Säga uttryck som häften av 14 och fler än 9.
 • Kunna räknelagarna
 • Skriva enkla ekvationer som 2x = 20
 • Uppfatta och fortsätta ett växande mönster
 • Kunna använda bokstavssymboler för tal som kan variera

Hur gör du?

 • Du deltar i genomgångar.
 • Du arbetar i matteboken "Eldorado".
 • Du arbetar i grupp och enskilt.

 

Det här kommer bedömas

Du ska visa din förmåga att:

 • Skriva ett algebraiskt uttryck till en räknehändelse.
 • Utföra beräkningar med algebraiska uttryck med och utan paranteser.
 • Lösa enkla ekvationer.
 • Beskriva och fortsätta mönster.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Algebra

Matrisen avses för kunskapskrav i algebra riktat mot åk 5

Behöver träna mer
På väg
Uppnår målet
Kan använda symbol för obekanta tal.
Tolka 2x och 2a som 2 x och 2 a
Kan tolka a a a som 3a
En bokstav symboliserar ett tal.
Formulera uttryck utifrån händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: