Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uttryck, ekvationer och mönster år 5, ht 2017

Skapad 2017-09-01 10:21 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Kan du hitta det gömda talet? Är det verkligen möjligt att räkna med bokstäver? Ja det ska vi lära oss i detta arbetsområdet!

Innehåll

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Gemensam problemlösning med EPA (enskilt, par, alla)
 • Arbete i boken (kap 1) enskilt/par
 • Spel och praktiska övningar

Kanske även finns fler bra sätt att träna på? Om du har ett annat förslag så berätta gärna för mig.

Bedömning

Det finns många tillfällen då du kan visa vad du lär dig:

 • Genom samtal i klassrummet, t ex vid arbete med gemensamma problem eller då du löser en uppgift med en kamrat.
 • Vid exitnotes (kort uppgift i slutet av lektionen, kopplad till lektionens innehåll)
 • Diagnoser

Material

Vi använder ma-boken Eldorado 5A, kap 1.

Spel och praktiskt material

NOMP: övningarna som heter "Algebra" på nivå 6A-6D

Här kan ni hitta alla ma-filmer kopplade till temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Uttryck, ekvationer och mönster, år 5 ht 2017

Problemlösning

 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  C 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  A 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Skriva egna ekvationer
Du kan lösa problem genom att skriva enkla ekvationer med stöd av en BILD.
Du kan lösa problem genom att skriva enkla ekvationer UTIFRÅN EN TEXTUPPGIFT.
Du kan skriva och lösa ekvationer UTIFRÅN EN TEXTUPPGIFT DÄR DU BEHÖVER TÄNKA I FLERA STEG.
Uttryck för mönster
Du vet att t.ex. bokstaven n kan representera en valfri figur i ett mönster.
Du kan använda ett färdigt uttryck för att ta reda på vilka delar en bestämd figur innehåller.
Du kan skriva ett uttryck för ett mönster som kan användas för att räkna ut hur figur n ser ut.

Metoder

 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  C 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  A 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Räkneregler
Du vet i vilken ordning du ska använda de olika räknesätten och parenteser. Du kan beräkna NÅGRA av följande uttryck: 3(4+5) 12 + 2*3 7 - 20/4 (5+3)4-20
Du vet i vilken ordning du ska använda de olika räknesätten och parenteser. Du kan beräkna DE FLESTA av följande och liknande uttryck: 3(4+5) 12 + 2*3 7 - 20/4 (5+3)4-20
Du vet i vilken ordning du ska använda de olika räknesätten och parenteser. Du kan MED SÄKERHET beräkna följande och liknande uttryck: 3(4+5) 12 + 2*3 7 - 20/4 (5+3)4-20
Lösa ekvationer
Du kan lösa enkla ekvationer med ett okänt tal. Ex: 3x + 500 = 800
Du kan lösa ekvationer med FLERA OKÄNDA tal. Ex: 3x + x + x =100
Du kan lösa ekvationer med FLERA OLIKA RÄKNESÄTT. Ex: x/2 = 4*3 eller 36/x = 11-2
Förenkla algebraiska uttryck
Du kan förenkla (skriva så kort och enkelt som möjligt) olika algebraiska uttryck. Ex: 4a -3a + 2a +5 = 3a +5
Du kan förenkla (skriva så kort och enkelt som möjligt) olika algebraiska uttryck med FLERA OLIKA OKÄNDA TAL. Ex. 5a + 10 +3b - 4a + b = a + 4b + 10

Matematiska resonemang - uttrycksformer

Med olika uttrycksformer; bilder, symboler mm visa hur man gör olika uträkningar.
 • Ma  E 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  C 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
 • Ma  A 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Likheter
Du kan avgöra om två olika uttryck är likheter eller inte. Du kan använda tecknen = och ≠ på rätt sätt.
Skriva egna numeriska uttryck
Du kan skriva ett eget numeriskt uttryck av NÅGON ENKEL vardaglig händelse. Ex. En läsk kostar 12 kr och en glass kostar 10 kr. Jag ska betala för 5 läsk och 2 glassar. Då blir uttrycket 5*12+2*10
Du kan skriva numeriska uttryck av FLERA OLIKA typer vardagliga händelser.
Du kan skriva numeriska uttryck till olika vardagliga händelser och visar att du kan använda parenteser för att skriva på ett effektivt sätt. Ex. En yoggi kostar 10 kr och en fralla kostar 2 kr mer. Jag ska köpa en yoggi och 5 frallor. Uttrycket för vad jag ska betala blir då: 10 + 5(10+2)
Skriva egna algebraiska uttryck
Du kan skriva ett eget algebraiskt uttryck av NÅGON ENKEL vardaglig händelse. Ex: En läsk kostar a kr och en glass kostar b kr. Om jag ska köpa 3 läsk och 2 glassar ska jag betala: 3a + 2b
Fortsätta på en talföljd eller mönster
Du kan fortsätta på enkla talföljder och ritade mönster med ENKLARE REGLER. Ex: 62, 77, 92, 107
Du kan med det MATEMATISKA SPRÅKET visa VILKEN REGEL olika mönster har. Ex: 62, 77, 92, 107 har regeln +15
Du kan fortsätta på talföljder med SVÅRARE REGLER OCH ANGE VILKEN REGEL. Ex: 3, 7, 15, har regeln *2 + 1

Matematiska resonemang - ställa frågor, framföra och bemöta

Förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar olika metoder/lösningar.
 • Ma  E 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
 • Ma  C 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
 • Ma  A 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Tolka numeriska uttryck
Du kan förklara vad du räknar ut med NÅGOT enkelt numeriskt uttryck. Ex. En läsk kostar 12 kr och en glass kostar 10 kr. Uttrycket; 12 + 2*10 betyder då att jag betalar för 1 läsk och 2 glassar.
Du kan förklara vad du räknar ut med FLERA numeriska uttryck.
Du kan förklara vad du räknar ut med FLERA numeriska uttryck, även uttryck som innehåller parenteser. Ex. En yoggi kostar 10 kr och en fralla kostar 2 kr mer. Uttrycket 2(10+2) + 3*10 betyder då att jag betalar 2 frallor och 3 yoggi.
Tolka algebrasika uttryck
Du kan förklara vad NÅGOT enkelt algebraiskt uttryck står för. Ex: En läsk kostar a kr och en glass kostar b kr. Uttrycket; a + 2b betyder då att jag betalar för 1 läsk och 2 glassar.
Beskriva regler för mönster och talföljder
Du kan förklara hur NÅGOT ENKELT MÖNSTER och TALFÖLJD växer.
Du kan förklara hur FLERA OLIKA MÖNSTER och TALFÖLJDER växer.
Du kan förklara hur SVÅRARE MÖNSTER och TALFÖLJDER växer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: