Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstart och inventering Ht17 Skogsbäret

Skapad 2017-09-01 10:59 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Varje nytt läsår på Dalhems förskola startar med uppstart och inventering.

Innehåll

MÅL

Sedan mitten av augusti och några veckor framåt arbetar vi med uppstart och inventering. Vårt mål är att ge nya barn och familjer en god introduktion i förskolan, och att alla barn på avdelningen känner sig välkomna. Vårt mål är också att göra barn och vårdnadshavare delaktiga i planeringen av vår verksamhet.

UPPSTART

Vi låter de nya barnen lära känna pedagoger, barn och verksamheten i sin egen takt. Vi tar oss tid att prata med vårdnadshavarna och tar hjälp av ledning och kansli för att informera på bästa sätt.

INVENTERING

Dalhems förskola arbetar utifrån ett gemensamt tema "Naturvetenskap och kommunikation". Inom det gemensamma temat väljer varje avdelningen ett specifikt tema utifrån barngruppens intresse och behov. Under dessa första veckor kommer vi att erbjuda barnen olika aktiviteter, verktyg och material inom naturvetenskap. Vi observerar och dokumenterar hur och vad barnen utforskar, vad som intresserar dem och vilka behov vi upplever att de har. Vi inkluderar vårdnadshavarna att vara delaktiga genom att samtala om barnens intressen och behov.

DOKUMENTATION

Barn och pedagoger dokumenterar verksamheten tillsammans med hjälp av digitala verktyg. Vi pedagoger använder oss av noteringar och sammanställer dokumentationen i Unikum. Dokumentationen kommer även att finnas i barnens pärmar inne på avdelningen som barn och vårdnadshavare kan titta i tillsammans.

UTVÄRDERING

Barn och pedagoger utvärderar tillsammans genom att titta och samtala runt den insamlade dokumentationen. Vi pedagoger samlar in synpunkter från barnen och deras vårdnadshavare och sammanställer utvärderingen i Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: