👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - sagostund och QR-sagor med Alfa-Beta

Skapad 2017-09-01 13:23 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola
Barnen är indelade efter mognad och ålder för sagostund. Det varierar mellan korta sagor, långa berättelse och QR-sagor. Det finns möjlighet för återberättande, språkutveckling, färgkunskap och räkneramsa samt IKT. Men framförallt för att göra läsande och berättandet lustfyllt för barnen våran vän Alfa-Beta ska vara med och hjälpa till för att främja deras framtida läs- och skrivutveckling.

Innehåll

Bakgrund Varför?

Även de yngsta barnen är mycket intresserade av böcker. De vet och kan mycket och är en tacksam målgrupp. Det kan vara skönt för de att vara i en egen liten grupp och få komma till tals. Sagoläsning gynnar deras språkutveckling. Dessutom med digitala sagor så kan vi stimulera och utmana barnens språk och kommunikationsutveckling på ett roligt sätt.

    Mål

 

Skapa en tid för återhämtning hos barnen där de får möjlighet till att varva ner och samla ny energi till lek och upptäckter.

Barnens ska träna språkutveckling genom högläsning som har en stor positiv påverkan för barn i alla ålder.

Barnen ska få möjlighet att möta tekniken på ett meningsfullt sätt och införa ett spänningsmoment.

Dokumentation

Dokumentation sker genom unikum där vi lägger ut bilder och reflekterar över det som visar barnens utveckling.

 

Uppföljning utvärdering

Det kommer att ske i unikum

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016