👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning 17/18

Skapad 2017-09-01 14:14 i Hindås skola Härryda
Problemlösning
Grundskola 5 Matematik
Problemlösning - tänka tal och mönster!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Under läsåret kommer vi att arbeta med problemlösning i matematiken. Vi kommer då att träna på att tänka tal och mönster samt att resonera kring lösningar och resultat. Vi använder oss av en stödmall som kallas "4-fältare" och laborativt material (t.ex. klossar).

Elevens mål

Ni ska kunna:

 • formulera och lösa matematiska problem
 • välja en lämplig lösningsmetod och använda den
 • analysera och värdera olika strategier för problemlösning
 • resonera kring olika lösningar och resultat
 • resonera kring alternativa lösningar och deras fördelar/nackdelar
 • föra och följa matematiska resonemang med aktuella begrepp

Arbetssätt/Undervisning

 • gemensamma genomgångar
 • eget arbete
 • arbete i par och grupp
 • praktiska uppgifter

Bedömning

Ni kommer att bedömas kontinuerligt baserat på deltagande och prestation under lektionerna.

Reflektion

Under lektionerna reflekterar vi över lektionens innehåll och vilka slutsatser vi har kunnat dra av det som tagits upp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Problemlösning

Jag...

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Sammanfattande rubrik
kan redogöra och samtala om hur ett matteproblem kan lösas. Skolverkets kunskapskrav
 • Ma  A 6
använder stödmallen "4-fältare" för att visa hur jag löser problemet. Jag ritar en enkel bild. Jag försöker (muntligt) berätta hur jag har tänkt och använder korta meningar för att förklara mina tankar. Jag försöker också att göra en enkel tabell eller diagram. Jag försöker att beskriva (muntligt eller skriftligt) problemet på enkelt "mattespråk".
använder stödmallen "4-fältare" för att visa hur jag löser problemet. Jag ritar bilder och använder symboler. Jag kan förklara (muntligt) hur jag har tänkt och försöker också att skriftligt förklara och redogöra för dessa. Jag försöker att göra en tydlig tabell eller graf. Jag försöker att beskriva problemet med hjälp av olika matematiska uttrycksformer (muntligt eller skriftligt).
använder en "4-fältare" för att visa hur jag löser problemet. I de fyra fälten förklarar och redogör jag för tillvägagångssättet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer.
Ny aspekt