👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Lek-Levi och Rör-Else

Skapad 2017-09-01 15:34 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn har rätt att få möjligheten att röra på sig på ett lekfullt sätt genom leken sker lärande och rörelse hela tiden t.ex. i rutinsituationer,organiserade aktiviteter, utforskande i skogen, promenad i närområden men även i planerad rörelseglädje och dans.

Innehåll

    BAKGRUND

Alla barn i blåbär ska uppleva glädje att leka och röra på sig i förskolan. Leken är viktig för barns utveckling och lärande och vi har skapat en innemiljö som är stimulerande och mångsidigt användbar och fångar barnens uppmärksamhet och meningsfullhet i lek, utforskande och rörelse. Leken ger barnen möjligheter att pröva på  att uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra, genom, sång och musik, bild, dans, drama, tal, skrift och modern teknik.

Vi ser alla barn utifrån deras behov. Grunden är att lyssna aktivt vad barnen säger och tänker och har för hypoteser. Vi sätter fokus på processen, inte resultatet. Vi uppmuntrar alla barn att leka olika typer av lekar samt röra på sig, oavsett kön.

 

   MÅL

Genom lärvännerna Lek-Levi och Rör-Else vill vi att barnen ska få av följande:

-  vara delaktiga i sina läroprocesser

- lära sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka

- ska få utveckla en förståelse för den positiva effekten av fysisk aktivitet utifrån sin motoriska förmåga.

 

  METOD GENOMFÅRANDE

Genom lärvännerna Rör-Else och Lek-Levi får barnen möjligheter att leka och röra sig under sin vistelsetid på förskolan. Rör-Else och Lek-Levi finns med vid aktiviteter inomhus och utomhus.

 

  DOKUMENTATION

Arbetet dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog och fotografering avaktivitetet.

 

  UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på avdelningens planeringstid och reflektionstid för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016