Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2017-09-02 16:28 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 5 Historia
Vasatiden. Under Vasatiden styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades under Gustav Vasa.

Innehåll

Syfte

 • Syfte
 •  HiSyfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 •  HiSyfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 •  HiSyfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 •  HiSyfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 •  Hi  4-6Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 •  Hi  4-6Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 •  Hi  4-6Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. 
 •  Hi  4-6Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 •  Hi  4-6Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

 

Ämnesmål till dig som elev

Övergripande kunskaper om Historiska händelser som leder fram till Gustav Eriksson Vasas maktövertagande

Övergripande kunskaper om hur Gustav stärker kungamakten och centraliserar Sverige

 Övergripande kunskaper om händelser under Gustavs liv, efter Gustavs död och hans barn historia

Övergripande kunskaper om reformationen i främst Sverige men även övriga Europa

Undervisning

 • Vi reflekterar, samtalar och resonerar om historiska händelseförlopp och vilka konsekvenser dessa händelser ger
 • Vi lyssnar på muntliga genomgångar och läser åldersadekvata faktatexter inom området. För att sedan gör arbetsuppgifter kopplade till dessa genomgångar och texter
 • Vi ser på kortare filmer kopplade till de textavsnitt vi behandlar

Bedömning

 • bedömning sker kontinuerligt av det skriftliga uppgifterna och muntliga framförande av eleverna. Samt ett skriftlig test över Vasa-tiden i slutet av arbetsmomentet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: