Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering F-klass "Språk och Kommunikation"

Skapad 2017-09-03 07:54 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Språk och Kommunikation 

"Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser." Lgr11

 

Mål i språk och kommunikation:

 • Kunna leka med språkets form (språkmedvetenhet).
 • Kunna lyssna på och återberätta en saga.
 • Kunna ta instruktioner enskilt och i grupp.
 • Kunna lyssna koncentrerat på sina klasskamrater.
 • Kunna läsa och skriva sitt namn.
 • Kunna höra vilket bokstavsljud som kommer först, i mitten och sist i enklare ord.
 • Kunna sambandet mellan bokstav och ljud.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka behov, känslor och åsikter.
 • Kunna använda digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Känna till de vanligaste färgerna på engelska samt siffrorna 0-9 på engelska.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med läromedlet ”Lyckostjärnan” från ABC-klubben. 

Vi kommer även att arbetamed de olika språkmaterialen inom Montessori som det rörliga alfabetet, ritramarna och sandpapperbokstäverna.

Vi kommer att använda Majas alfabetssånger i våra samlingar samt många andra sånger utifrån elevernas intresse. Vi kommer även rimma och leka med ord i olika ramsor.

Vi kommer att arbeta med veckans bokstav där vi letar ord med detta bokstavsljud. Vi övar de olika fonemen och kopplar ihop dessa till enklar ord med hjälp av exempelvis det rörliga alfabetet

Högläsning med boksamtal där vi pratar om ordens betydelse och övar på att återberätta kommer att genomsyra mycket av vårt arbete med språket i förskoleklassen. 

Vi kommer även använda en del pedagogiska appar som övar språk på iPad.

Tillfälle för biblioteksbesök kommer också att finnas.

I förskoleklassen genomför vi skolverkets kartläggning ”Hitta Språket”. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: