👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampar

Skapad 2017-09-03 11:08 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Under två veckor kommer vi att arbeta med svampar, vi kommer att lära oss att känna igen några av våra vanligaste svampar, svampens delar och vilka som är ätliga och vilka som är giftiga.

Innehåll

 

Förmågor du kommer att få träna på

Kommunikativ förmåga, dvs samtala, diskutera, motivera och presentera.

Procedur förmåga, dvs söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information

Begreppslig förmåga, dvs förstå innebörden av begrepp.

 

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • känna igen och namnge kantarell, röd flugsvamp, fingersvamp, champinjon och Karl Johansvamp
 • svampens olika delar
 • veta att du inte smakar på svampar i skogen då de kan vara giftiga

Begrepp

 • Hatt
 • Ring
 • Fot
 • Strumpa

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter tillsammans
 • titta på filmer
 • titta på PowerPoint om svampar
 • titta på bilder på olika svampar
 •  göra svampar i trolldeg
 • skriva faktameningar tillsammans

Du kommer att:

 • skriva av enkla meningar från tavlan
 •  göra egna svampar av trolldeg
 • färglägga olika svampar
 • sätta ut svampens delar

IKT i undervisningen sker genom:

 • Eleverna i par skriver av meningar från tavlan på iPad

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

 • visa dina förkunskaper i en par uppgift.

Summativ bedömning

 • välj en svamp och skriv minst tre faktameningar om den och rita en bild.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3