👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information och kommunikation åk 5 HT-17

Skapad 2017-09-03 13:12 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En pedagogisk planering om hur vi arbetar med arbetsområdet "Information och kommunikation".
Grundskola 5 Samhällskunskap
Hur påverkas vi av medierna? Hur kan vi påverka andra med hjälp av medierna? Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle? Vilka för- och nackdelar finns det med reklam?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga och dina kunskaper i att:

 • reflektera över hur individer formas av det samhälle de lever i t.ex. om landet är en demokrati med fria medier eller inte.
 • analysera samband mellan demokrati /diktatur och hur medier tillåts fungera.
 • analysera med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp så som t.ex. tryck-och yttrandefrihet, demokrati källkritik, censur och sociala medier.
 • uttrycka och värdera ståndpunkter om en elevnära samhällsfråga, så som t.ex. nätmobbning.
 • reflektera över t.ex. massmediernas roll i samhället och dess roll i en demokrati/diktatur.

Bedömning - vad och hur

Dessa förmågor och kunskaper kommer att bedömas:

 • att förstå och skilja på olika begrepp som har med media att göra
 • att kunna förklara varför källkritik är så viktigt
 • att förstå vad en målgrupp är och hur det kan användas i reklam
 • att ta ställning till sociala medier och reklam samt om en källa är trovärdig
 • att kunna göra en undersökning och sammanställa den 

Hur du ska få visa dina förmågor:

 • Genom en avcheckning
 • Genom att göra en undersökning och därefter en sammanställning av hur du använder olika medier. Du redovisar din sammanställning skriftligt eller genom att göra en presentation/film.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • Se på film
 • Gemensam svansläsning
 • Arbeta enskilt/ i par/ i grupp med ett häfte

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6