Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska höstterminen årskurs 3

Skapad 2017-09-03 13:35 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Mall för LPP
Grundskola 3 Svenska
Så här arbetar vi med ämnet svenska under höstterminen i årskurs 3.

Innehåll

Innehåll

Olika sorters texter.

Läsförståelsestrategier.

Texttyperna återberättande text, berättande text och faktatext samt deras syfte och struktur.

Strategier för att skriva återberättande text, berättande text och faktatext.

Textbearbetning.

Handstil.

Stavning av vanliga ord samt dubbelteckning.

Språktes struktur med stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

Använda stödord.

Några skönlitterära barnboksförfattare.

Film.

Lyssna och återberätta.

Muntliga presentationer.

 

Arbetssätt

Vi läser högläsningsbok av känd barnboksförfattare.

Vi läser i läsecirkel och tränar på att använda läsförståelsestrategier.

Vi gör läsförståelseövningar.

Vi läser och skriver återberättande texter, berättande texter och faktatexter.

Vi skriver faktatexter med hjälp av stödord.

Vi tränar på att förbättra våra texter.

Vi tränar på att skriva med tydlig handstil.

Vi tränar på att stava till vanliga ord och vi undersöker hur dubbelteckning fungerar.

Vi fokuserar på att skriva hela meningar med stor bokstav och punkt.

Vi tittar på film och diskuterar innehållet.

Vi tränar på att återberätta i samband med olika händelser, texter vi läst eller filmer vi sett.

Vi tränar på att uttrycka oss muntligt i mindre grupp.

 

 

Bedömning

Bedömning av läsflyt.

Bedömning av läsförståelseuppgifter.

Bedömning av läsförståelse vid samtal i läsecirkeln.

Bedömning av producerade texter med fokus på struktur, innehåll samt form.

Bedömning av förmåga att förbättra texter.

Bedömning av muntlig förmåga vid samtal och diskussioner samt muntliga presentationer.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: