Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet, normer och fördomar - Liten fältstudie och reflektion

Skapad 2017-09-03 14:58 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Efter att ha läst i boken, lärt dig begrepp som kan ha stor betydelse för människors identiteter, samt diskuterat möjligheter och hinder för att bryta mot normer och utmana andras fördomar ska du nu få leta exempel på det vi pratat om i samhället runt omkring dig. Dels ska du använda dig av vad som märks i media och dels ska du använda dig av vad du märker där du själv befinner dig i en liten egen fältstudie.

Innehåll

Uppgift
Skriv en kortare text för hand i ditt skrivhäfte (försök få ihop minst två sidor och max fyra) i vilken du svarar på följande frågor:

  1. Ge exempel på några vanliga fördomar och/eller normer som finns i vårt samhälle, till exempel på din skola. Förklara på vilka sätt du tycker att de påverkar människors liv och identiteter.

 

  1. Vad skulle behöva förbättras för att fler ska känna sig trygga med att vara sig själva i dagens samhälle, tror du? Hur tror du att vi kan göra det bättre?

 

Titta på:

  • Hur människor beter sig
  • Hur människor umgås
  • Hur människor behandlar varandra

 

Reflektera utifrån en eller flera av de faktorer för identiteten som vi har pratat om, framför allt:

  • Socioekonomisk bakgrund
  • Etnicitet
  • Kön och genus
  • Sexuell läggning

 

Tid
Ca 2 lektioner. Vi skriver under lektionstid och lämnar in det vi fått klart under lektionen den 8/9.

 

Material
UNT – Läs igenom tidningen och hitta minst en artikel som du kan använda för att säga något om frågorna. Berätta kort vad artikeln handlar om och varför du använder den i din text.

Mindre fältstudie – Ta en promenad på cirka 20 min i eller utanför din skola. Observera och anteckna saker du ser som har betydelse för frågorna, till exempel hur människor beter sig och umgås i allmänhet och om du ser några mönster för detta. OBS: Stå inte och stirra på enskilda individer och anteckna inga namn eller kränkande saker.

Samhällskunskapsboken och dina anteckningar – Läs igenom igen för att ha koll på begreppen som du ska använda och vilka faktorer som kan ha betydelse för identiteteten.

Uppgifter

  • Identitet, fördomar och normer - skrivuppgift

Matriser

Sh
Identitet, fördomar och normer - Skrivuppgift

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Påverkan individ-samhälle
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och argumentera
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: