👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2017-09-03 21:55 i Olseröds skola Kungälv
Kroppen
Grundskola 5 Biologi
Det här arbetsområdet handlar om kroppen! Var kommer människan ifrån? Hur ser kroppen ut och hur fungerar den? Det är kring dessa tre frågeställningar vi kommer att arbeta. Vi kommer att söka svar på frågorna genom att kolla på filmer, läsa faktatexter och göra undersökningar.

Innehåll

Biologi - Människokroppen - Arbetsområde v. 35-43

Mål och syfte.

Vi kommer att arbeta med kroppen och dess organ. Detta för att vi ska ha en större förståelse för hur vår kropp fungerar och hur vi kan ta hand om den på bästa sätt. Vi kommer också att titta på hur ljud och ljus uppstår utifrån fysikens perspektiv. 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa olika texter
 • Söka information på olika sätt
 • Göra experiment och undersökningar som vi dokumenterar
 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film
 • Göra en google site, med fokus på organ och matspjälkningen. 

 

Det här ska du kunna efter avslutat arbete:

 • Namn på de viktigaste av kroppens organ och skelettdelar samt var de sitter.
 • Hur celler är uppbyggda 
 • Hur hjärtat och blodomloppet fungerar
 • Varför och hur vi andas
 • Något om varje sinne
 • Sambandet mellan hjärnan och nerverna
 • Matens väg genom kroppen
 • Kost och motion påverkar din kropp
 • Något om bakterier, virus och sjukdomar
 • Hur ljud och ljus uppstår

 

 

Detta kommer du att få chans att visa mig genom:

 • Diskussioner och samtal
 • Olika experiment och hur du dokumenterar dom
 • Faktatexter till våran google site. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6

Matriser

Bi
Matris Biologi Människokroppen

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
---------->
---------->
---------->
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.