Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English presentation- årskurs 4

Skapad 2017-09-03 22:33 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Eleverna ska arbeta med profiler där de ska göra en muntlig och en skriftlig presentation om sig själv på engelska.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla? (Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Berätta om sig själv på engelska.
 • Beskrivningar på engelska.
 • Utveckla ordförrådet på engelska.
 • Kunna översätta och uttala engelska ord.
 • Kunna föra en dialog på engelska.

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Kommunikationens innehåll

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa - reception

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Tala, skriva och samtala- produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Arbeta med grundboken What's UP? Textbook 4 samt arbetsuppgifter till boken.
 • Olika övningar där eleverna ska skriva vad de heter, vad de brukar göra på fritiden, favoritmaträtt m.m.
 • Dialoger på engelska.
 • Glosor varje vecka.

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Göra en muntlig presentation om sig själv.
 • Profiler.
 • Diskussioner i helklass. 

Matriser

En
Engelska matris årskurs 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna, förstå och tolka
Du kan förstå enklare dialoger, instruktioner och beskrivningar inom välbekanta områden.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkel tydligt talad/uppläst engelska i lugnt tempo ( inom välbekanta områden)
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo från olika medier.
Formulera sig, kommunicera i tal och anpassa språket
Du kan delta i enkla samtal och berätta något om dig själv och andra. Du kan ställa enkla frågor.
Du kan delta i enklare samtal och tala om välbekanta ämnen för att presentera och beskriva.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen.
Språkliga strategier
Du kan till viss del uppfatta enkla betydelsebärande ord för att lättare förstå innehållet i talat språk och texter.
Du kan uppfatta betydelsebärande ord för att lättare förstå innehållet i talat språk och texter.
Du kan välja och använda dig av någon strategi (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, med hjälp av sammanhanget, lexikon, datorprogram)som löser problem i och förbättrar interaktion, lyssnade och läsning.
Läsa, förstå och tolka olika texter
Du kan läsa och förstå enkla dialoger som handlar om välbekanta ämnen.
Du kan läsa och förstå det mest väsentliga i kortare, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Du kan läsa och förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig, kommunicera i skrift och anpassa språket
Du kan skriva enkla (använder ett mycket grundläggande förråd av ord och fraser) beskrivningar om vardagliga situationer, händelser och aktiviteter.
Du kan skriva enkla texter, meddelanden och beskrivningar inom välbekanta ämnesområden.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag. Du kan gör enstaka enkla förbättringar av texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: