Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hasselmusens trygghetsprojekt hösten 2017

Skapad 2017-09-04 07:38 i Vintrosa förskola Örebro
Nytt läsår, ny grupp, nya barn....Vi behöver jobba extra med att alla ska känna sig trygga hos oss i förskolan.
Förskola
Nytt läsår, ny grupp, nya barn! Vid starten av en ny termin och ett nytt läsår behöver vi arbeta extra mycket med att alla barn och pedagoger ska känna sig trygga hos oss i förskolan. Det är viktigt att alla barn som går hos oss på Vintrosa och Latorps Förskolor känner trygghet, både med oss pedagoger men även tillsammans med de andra barnen i barngruppen. Därför har vi valt att hela förskolan tillsammans börjar terminen med ett trygghetsprojekt. Utifrån barngruppernas behov kommer projektet hålla på olika länge och innehållet kommer se olika ut.

Innehåll

NULÄGE

Vi håller just nu på att skola in de nya barnen som börjar hos oss. I år är inskolningarn utspridda över hela terminen. Dom gamla barnen känns glada över att vara tillbaka och vi upplever att vi har en god stämning i gruppen och att vi har en bra stomme att bygga vidare på.

Den här terminen är vi fyra pedagoger som delar på tre heltidstjänster  på Hasselmusen.

Vi ser att barnen mår bra av att vi är nära, vi vuxna sprider ut oss utifrån vart barnen befinner sig både ute och inne. Vi ger därigenom barnen möjlighet till bekräftelse och trygghet.

Vi läser av hur varje barn vill bli bemött under dagen och försöker tillgodose deras behov.

De största barnen har stort behov av rörelse, de cyklar, springer och klättrar. De små barnen utforskar mycket, de klättrar på våra kullar, hittar rönnbär att rulla och lägga i hinkar mm. 

 

 

SYFTE

Alla barn och pedagoger deltar i arbetet ”Från JAG till VI”. Barngrupperna varierar i åldrar, förmågor, intressen och behov.

Vi strävar efter att barnen utvecklar:

 • Trygghet
 • Empati
 • Turtagande
 • Kompisarnas namn
 • Hänsyn
 • Samspel

MÅL UR LÄROPLANEN

Se längst ner på sidan

 

METOD

 

Tidiga utvecklingssamtal för att fånga upp vårdnadshavarnas tankar och åsikter.

Trygghetskartläggning enligt mall

Aktivitetsplan enligt mall för gruppen/avdelningen utifrån kartläggning.

Genomgång av rutiner enligt mall i "från start till mål".

Vid terminens start arbetar vi med att ha tydliga rutiner. Vi vill att barnen ska möta en tydlighet i hur dagen ser ut hos oss.

Vi pedagoger är nära barnen i deras lek och samspel.

Vi uppmuntrar barnen att vara goda kamrater och att ta hand om varandra. Vi berömmer/sätter ord på det positiva, använder oss av "tummen upp" och lyfter positiva samspel på tex samlingen.

Vi har en kompisvecka då vi arbetar extra intensivt med hur ska vara mot varandra. Vi läser bl.a. kompissagor och låter de barn som kan beskriva vad en bra kompis är och skriver detta i bamses honungsburkar som sitter i samlingsrummet.

Vi använder oss av dagsschema i form av bilder för att barnen ska få en översikt över dagen.

Foton på barnen för att se vilka som är här/hemma och vilka som ingår i gruppen

Egen plats i hallen, vid samling och vid matborden.

Foto + namn på hylla i hallen.

Vi har fasta rutinerna i vardagen och klär rutinerna med ord samt  vid behov förstärker med bilder och tecken.

Vi ökar barnens möjligheter till att kommunicera och välja själva genom att ha bilder på olika leksaker de kan välja mellan.

Vi delar upp gruppen i små grupper för att barnen lättare ska bli sedda och våga ta plats och för att vi ska kunna genomföra lärtillfällen under lugna former.

Till att börja med fokuserar vi på namnövningar så att alla vet namnet på kompisarna och på oss pedagoger.

Vi erbjuder barnen ett språk och olika verktyg att använda vid konfliktlösning.

Vi har gruppstärkande aktiviteter för att skapa en vi-känsla och för att se varandra

Vi gör övningar för att träna samspel, turtagning, hänsynstagand och empati mellan barnen och det gör vi på förskolan, på gården och i skogen.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi tar kort på positiva leksituationer och när barnen är fina kompisar och tittar på korten tillsammans med barnen. Detta för att förstärka det positiva i gruppen.

Varje vecka har vi planering då vi i Unikums personalverktyg utvärderar veckan som gått.

De aktiviteter där vi arbetar specifikt med trygghet dokumenterar vi och kopplar till den här planeringen i Unikum

 

 

 UTVÄRDERING VID PROJEKTETS SLUT

Vad har vi gjort?, vad har hänt i gruppen?, vad tycker/upplever barnen?, vad har vi lärt oss och vad behöver vi utveckla/förändra i vårt vidare arbete?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: