👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi på Skattkistan

Skapad 2017-09-04 08:35 i Lackarebäcks förskola Mölndals Stad
Förskola
Vi lär känna varandra i den nya gruppen på Skattkistan.

Innehåll

Aktivitet:

Vi arbetar med att dagarna på Skattkistan har tydlig struktur och återkommande rutiner så att alla barn känner sig välkomna och trygga.

Vi har samling varje dag där vi tittar på foton på barnen och benämner dem vid namn, äter frukt och sjunger tillsammans. Samlingen har en tydlig början och ett tydligt slut och vi använder oss av konkret material, bildstöd och takk för att göra samlingsinnehållet extra tydligt.

Vi arbetar med att handleda barnen i kontakttagandet med varandra där vi vuxna genom vårt bemötande är goda förebilder.

Syfte:

Genom gemensamma upplevelser strävar vi efter att skapa en vi-känsla i gruppen.

Barnen känner trygghet när de vet vad som ska hända under dagen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016