👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delkurs 1. Ledaren i gruppen

Skapad 2017-09-04 09:03 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Inte färdig

Innehåll

Hej! Samtlig info om arbetsområdet finner du i länken på startsidan av kursen kommunikation. Du blir direktkopplad till SharePoint. Klicka sedan på fliken " undervisningsmaterial" och därefter " delkurs 1. individen i gruppen"

Lathund för genomförande av studieteknikdag 11/9 :

  1. Para ihop er gruppvis
  2. Kolla på dokumentet ” mall och struktur i grupparbetet” samt tilldelad tid för genomförandet den 11/9. Se dokument ” hej och välkomna”
  3. Gå in i mappen ” inför studieteknikdag som ligger under fliken arbetsområde 1. Där ser ni ert område som ni ska arbeta med.
  4. Arbeta fram lektionen genom vald litteratur. OBS! Ni kan självklart komplettera med annan fakta från bibliotek eller Internetkällor.
  5. Visa er grovplanering till mig senast fredagen den 8/9.
  6. Gör en lägeskoll med samtliga gruppmedlemmar.
  7. Under lektionspass 2 vecka 37 kommer ni att få ut er individuella skrivuppgift . Den arbetar ni sedan med till och med 22/9.

Lycka till!

 

Uppgifter

  • Slutinlämning ledaren i gruppen 22/9 ( 24/9 absolut sista)

Matriser

Led
Arbetsområde 1. Individen i gruppen

Verktyg

E
Kunskapskrav
D
C
Kunskapskrav
B
A
Kunskapskrav
Begrepp och teorier
Eleven för klarar begrepp och teorier med viss säkerhet Misstolkningar förekommer
Uppfyller kriterierna i C till en viss del.
Eleven förklarar begrepp och teorier med viss säkerhet Enstaka misstolkningarförekommer
Uppfyller kriterierna i A till en viss del.
Eleven förklarar begrepp och teorier med säkerhet Inga misstolkningarförekommer
Kommunikation och interaktion
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationen från en synvinkel. Enkelt. Enstaka misstolkningar kan förekomma.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationen från en synvinkel. Utförligt. Enstaka misstolkningar kan förekomma.
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationer från flera synvinklar Inga misstolkningar förekommer.
Planering, genomförande och utvärdering
.Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen i samråd med handledare. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet. Dessutom utvärderar eleven presentationen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet. Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet. Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Beskrivning, samband och slutsatser
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras översiktligt, likaså slutsatserna. Misstolkningar förekommer.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt, likaså slutsatserna. Misstolkning kan förekomma
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt och vinklat, likaså slutsatserna. Det råder inte någon misstolkning.