Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUMIN Trygghet & Självständighet

Skapad 2017-09-04 09:04 i Kullegårdens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Mall för beskrivning av fokusområde/tema/projekt

Innehåll

 

 

VAR ÄR VI? 

Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen? 

 • Vi har skolat in 10 nya barn på Mumindalen. Barnen känner inte varandra och är inte trygga ännu. De barn som är kvar från förra året har på olika sätt reagerat på inskolningarna,  bl a. utåtagerande. Utan trygghet i gruppen blir det svårt att bygga en pedagogisk verksamhet. Vi ser att behovet av att arbeta ihop gruppen just nu är viktigast ihop med att stärka barnen i sin självständighet. De flesta av våra barn är under 2 år och vi vill att de så snart som möjligt stärker sin självständighet och känner sig delaktiga i verksamheten på Mumindalen.

 

 • Barnen visar vid flera tillfällen sitt intresse för musik & dans genom att de bankar på cd-spelaren. När vi sätter på musik upplever vi gruppen som lugnare och gladare. Många börjar dansa, några gör rörelser och några gråter mindre. Vi bestämmer oss därför att starta ett projekt där barnen får utveckla sitt intresse.

 VART SKA VI? 

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta arbetsområde eller projekt?

 • Syftet är att barnen ska bli trygga, lära känna varandra samt utveckla sin självständighet.

 

Vilka mål i LpFö ska vi arbeta mot?

 • Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

 

 

 

 

 

 

Hur kopplar vi detta arbetsområde till målen vi satte upp i vår teamplan?

Målen i Teamplanen handlar både om trygghet och självständighet. 

 

Hur kopplar vi detta till målet vi satte upp i likabehandlingsplanen?

 

Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? 

När målet är nått känner sig alla barn trygga i verksamheten och det har blivit lugnare på avdelningen. Barnen visar att de känner varandra genom att de hjälper varandra och leker med varandra. Deras kontaktsökande har i högre grad än nu riktats till andra barn istället för till oss. De deltar i verksamheten, kan påverka verksamheten samt kan förmedla sina åsikter. 

 

HUR GÖR VI?

Sammanfatta vilka arbetsmetoder vi tänker använda 

 • Flera barn har visat att de tycker om dans och musik genom att de bankar på cd-spelaren och vill att vi sätter på den. Vi tänkte därför använda musiken som utgångspunkt för att skapa trygghet i gruppen. Sångsamlingar. Danssamlingar. Spela musik från olika genrer. Miniröris. Instrument. Visning av dokumentationen för barnen. Dela barnen i mindre grupper. Vi tänkte även testa om musiken kan vara ett medel för att utveckla självständighet.

Hur ska vi dokumentera? Vem har ansvar?

 • Foton, filma, papper på väggen för snabba reflektioner. Det är allas ansvar. Den/de som inte håller i samlingen. 

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: