👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens naturresurser

Skapad 2017-09-04 12:07 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
I det här ämnesintegrerade arbete i svenska och geografi utgår vi från jordens förändringar och naturresurser för att skriva faktatext och ett brev från jorden till människorna.
Grundskola 6 Geografi Svenska som andraspråk Svenska
I arbetsprocessen utgår vi från våra kunskaper om jordens förändringar och naturresurser för att skriva en egen faktatext.

Innehåll

Inledning

 Arbetet är uppdelat i tre delar:

 1. Jordytan formas och förändras - genomgång med avslutande kahoot
 2. Jordens resurser: Film om Sveriges naturresurser
 3. Inlämningsuppgift / individuell skrivuppgift: Du ska skriva en egen faktatext och följa uppgiftens instruerande text. Din text ska innehålla de olika komponenter som instruktionen anger. Uppgiften läggs ut i ditt SO-classroom och vi går igenom den tillsammans.

Syfte/Mål

 Du ska inom ramen för arbetet förvärva kunskaper som utvecklar din förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för:

 • jordens förändringsprocesser
 • jordens naturresurser och tillgångar
 • människans påverkan på jorden och förmåga att omvandla resurserna till samhällsnytta
 • skillnaden mellan förnybara/icke förnybara energikällor
 • Sveriges placering på jordklotet och hur det påverkar åtkomsten på naturresurser 
 • begreppen import/export

Undervisning/Metod

genomgångar och diskussioner

faktatexter - befintliga samt egen produktion

utbildningsfilmer

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta aktivt i gemensamma diskussioner
 • koppla egna erfarenheter/infallsvinklar till området
 • redogöra för information i en skriftlig uppgift inom ramarna för vad som är en faktatext
 • koppla bilder som stöd för din text

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ge SvA
Klagstorps skola: Geografi, matris åk 4-6

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
I dina resonemang beskriver du enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I dina resonemang beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I dina resonemang beskriver du komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Göra geografiska analyser med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar utveckling
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.