Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassensemble

Skapad 2017-09-04 12:19 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 – 9 Musik
Vi arrangerar och spelar musik tillsammans.

Innehåll

Drunken sailor

 

Mål: (vad ska vi göra?)

•Lyssna, analysera och samtala om musik

  • Lyssna på och lära om olika musikinstrument

•Spela och sjunga låten ”The Drunken Sailor” i grupp

•Göra ett arrangemang av låten

•Framföra låten inför en liten publik

 

Syfte: (varför ska vi göra det här?)

•För att utveckla kunskap om musik från olika genrer och kulturer

•För att träna och utveckla kunskap att använda röst och musikinstrument

•För att kunna arrangera och framföra ett musikstycke i samarbete med andra

 

Redovisning: (hur visar vi vad vi har lärt oss?)

•Skriftlig dokumentera arbetet gruppvis efter varje lektion

  • Spela och sjunga låten The Drunken Sailor inför en liten publik

•aktiv medverkan på lektionen

 

What shall we do with the drunken sailor? Em

What shall we do with the drunken sailor? D

What shall we do with the drunken sailor Em

Early in the morning? D Em

 

Hooray and up she rises. Em

Hooray and up she rises. D

Hooray and up she rises. Em

Early in the morning? D Em

 

Uppgifter

 • Drunken sailor Klassensemble 2019

 • Drunken sailor

 • Drunken sailor klassband

 • Drunken sailor

 • Drunken ailor

 • Ej namngiven

 • Drunken sailor

 • Drunken sailor

Matriser

Mu
Musik

E
C
A
Förmåga att:
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Förmåga att:
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Förmåga att:
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Förmåga att:
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck
Förmåga att:
skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,
 • Mu
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombi-nationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombi-nationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Förmåga att:
skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,
 • Mu
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar
Förmåga att:
analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Förmåga att:
analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrument-grupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: