👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysiken och tekniken i vardagslivet

Skapad 2017-09-04 12:19 i Toftaskolan Falun
Fysiken och tekniken i vardagslivet.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Ett arbetsområde om fysiken och tekniken i vardagslivet.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Energiflödet mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påvera energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering. 

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan anvädas i vardaglig elektrisk utrustning, tex i ficklampor.

Magneters egenskaper och anvädning i hemmet och samhället. 

Krafter och rörelser i vardassituationer och hur de upplev och kan beskrivas, till exempel vid cykling. 

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat. 

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lära oss detta genom att läsa olika texter, göra sammanfattningar och egna faktatexter, se filmer samt genomföra enkla undersökningar praktiskt.

Detta kommer att ske både i klass, i grupp och enskilt. 

Vad som kommer att bedömas:

Att du deltar aktivt i klassrumsaktiviteterna samt i gruppaktiviteterna. 

Hur du får visa vad du kan:

I de olika aktiviterna i helklass samt i gruppdiskussioner, sammanfattningar i form av tankekartor samt egna texter.  Genom praktiska uppgifter samt genom läxförhör och avslutande prov. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt