👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen åk 2

Skapad 2017-09-04 12:43 i Börje skola Uppsala
Pedagogisk planering för arbetsområde om kroppen.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer vi att prata om vår kropp. Vi kommer att lära oss om olika kroppsdelar och hur olika organ fungerar. Vi kommer även att prata om våra sinnen samt prata om vad kroppen behöver för att må bra.

Innehåll

Syfte: 

Syftet med arbetsområdet är att kunna se och beskriva människokroppens funktioner samt se hur allt hänger ihop.  

Mål: 

 • Att kunna berätta om några kroppsdelar och organ som finns i kroppen.
 • Att kunna berätta om våra sinnen.
 • Att kunna förklara vad människan behöver för att må bra.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Läsa texter och svara på frågor. 
 • Titta på bilder. 
 • Titta på filmer om kroppen. 
 • Ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • Arbeta praktiskt.
 • Göra undersökningar.

Bedömning: 

 • Vara aktiv i de gemensamma diskussionerna både i helklass och i smågrupper.
 • Vara aktiv när vi genomför undersökningar.
 • Kunna sätta ut namnen på ett flertal av kroppens delar och organ.
 • Kunna berätta om några av kroppens organ och dess funktion.
 • Kunna namnge några av sinnena och förklara deras funktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3

Matriser

NO
Matris för arbetsområdet "kroppen"

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kroppsdelar och inre organ.
 • NO  1-3
 • NO   3
Du känner till några kroppsdelar och organ.
Du känner till några kroppsdelar och organ och kan berätta om deras funktioner.
Sinnen
Du berättar om några av människans sinnen.
 • NO  1-3
 • NO   3
Du känner till några sinnen.
Du känner till sinnena och kan berätta om dess betydelse.
Människans hälsa
Du berättar om några faktorer som påverkar människans hälsa.
 • NO   3
Du känner till några faktorer som påverkar människans hälsa.
Du känner till några faktorer som påverkar människans hälsa och kan resonera kring dessa.