Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TECKNINGSTEKNIKER & VERKTYG

Skapad 2017-09-04 12:51 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Bild
Vi ska arbeta med temat identitet och åsiktstagande. Detta är del nummer 1 där vi ska lära oss om teckningstekniker och dess verktyg. Hur tecknar man ett öga? Hur får man volym i läpparna? Avslutningsvis ska vi skapa ett porträtt i blyerts, av dig själv eller någon annan.

Innehåll

Bedömning: 

- Kompendium med teckningsövningar samt avslutande porträttuppgift (lämnas in på Google Classroom)

- Skriftlig reflektion

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vi kommer att arbeta med denna uppgift under v. 36 - 41

Moment 1 PROFIL

Moment 2 ANSIKTSDELAR

Moment 3 PORTRÄTT

 

Språkmål:

Förmåga att skriftligt beskriva arbetsprocess samt reflektion över egna beslut och resultat

 

Begreppslista:

 • Realistiskt/realism
 • Tvådimensionellt/tredimensionellt
 • Djup/volym
 • Teckning/skiss
 • Blyerts
 • Stompf
 • Knåddgummi

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
TECKNINGSTEKNIKER & VERKTYG

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
FRAMSTÄLLA BILDER
 • Bl  7-9
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
TEKNIKER, VERKTYG & MATERIAL
 • Bl  7-9
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
GE OMDÖME OM ARBETET
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: