👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Una presentación de ti

Skapad 2017-09-04 13:09 i Trönningeskolan Halmstad
Första arbetsområdet
Grundskola 6 – 7 Moderna språk - språkval
Första kapitlet

Innehåll

Una presentación de ti

 

 • Berätta vad du heter och hur gammal du är
 • Berätta var du bor
 • Berätta lite om din familj
 • Säga om du har något djur
 • Berätta hur du mår
 • Säga när du fyller år
 • Säga vilka språk du pratar

 

 • Fråga hur någon mår
 • Fråga vad någon heter
 • Fråga hur gammal någon är
 • Fråga var personen kommer ifrån
 • Fråga om personen har något djur

 

 • Räkna till 39
 • Kunna säga; god morgon, god dag och god kväll.
 •  månader

 

 • Veta subratntivets reglervid femininum och maskulinum
 • Böja verben llamarse (att heta), tener (att ha), estar (att vara) och vivir (att bo) hablar (att prata) i jag-du-hen formerna

Matriser

M2
Una presentación de ti

Rubrik 1

Läsa
Du läser och förstår huvudinnehållet i enkla texter av olika slag, samt kan svara på enkla frågor om texten.
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet. Du kan även återge texten i stora drag
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet där du visar att du förstått både helhet och detaljer. Du kan även återge texten.
Skriva
Du gör dig förstådd i mycket enkel form och du bildar enkla meningar där grammatik- och stavningsfel inte förstör förståelsen.
Du gör dig förstådd i skrift på ett tydligt sätt och visar att du till största del behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Du kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt och varierat innehåll, samt grammatiskt korrekt språk.
Höra
Du förstår det mest väsentliga när språket talas långsamt och tydligt , men har svårt att svara på frågor kring innehållet
Du förstår det viktigaste när språket talas tydligt och kan svara på frågor som rör innehållet i helhet.
Du förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt och kan kortfattat återberätta innehållet.
Tala
Du kan muntligt berätta något om saker du väl känner till.
Du har ett gott uttal. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att berätta eller beskriva något.
Du har ett tydligt och klart uttal och gör dig förstådd. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att bilda grammatiskt korrekta meningar