👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English : Feeling Good

Skapad 2017-09-04 13:45 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
I arbetsområdet "Feeling good" kommer du att möta olika texter i allt från kultfilmen Forrest Gump till Martial artsspecialisten Bruce Lee. Texterna du kommer att jobba med är: Forrest Gump Forrest Gump-Listening Feeling Good from A-Z Beautiful people-Listening Bruce Lee-The Martial Arts specialist Kylie in Beijing-Listening Bend It Like Beckham Du ska fortlöpande arbeta i din webdel både med ordinlärning och grammatik samt inlyssning av aktuell text. Du kommer även att få se filmen Bend it like Beckham.

Innehåll

Syfte

 • tala och samtala i olika sammanhang
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter
 • skriva text för olika syften

 

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du förstår det mesta av innehållet och kan också uppfatta tydliga detaljer i talad engelska.
 • Du förstår det mesta av innehållet och kan också uppfatta tydliga detaljer när du läser engelsk text.
 • Du uttrycker dig med ett enkelt språk när du talar engelska och det är begripligt för den som lyssnar.
 • Du uttrycker dig med ett enkelt språk när du skriver på engelska och det är begripligt för den som läser din text.

 

Centralt innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Vardagliga situationer, aktiviteter och etiska frågor.
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under lektioner samt läxförhör, muntliga som skriftliga

 

Genomförande

I kapitlet ”Felling Good"  kommer vi att öva på att läsa och förstå, höra och förstå, tala och skriva på engelska. När vi arbetar med texterna ingår det att lära sig nya ord och att arbeta med vissa uppgifter i arbetsboken och även i webdelen som tillhör boken.

 

Under dessa veckor kommer vi också att öva på att tala engelska med hjälp av olika övningar och utföra en eller ett par skrivuppgifter.

 

Uppgifter

 • Bruce Lee-the Martial Arts Specialist

 • Beautiful People lyssnarövning

 • Feeling Good from A-Z

 • Forrest Gump

 • Engelska glosor

 • Engelska: Forrest Gump lyssnarövning

 • Engelska glosor v. 40

 • Engelska: Glosor v. 39

 • Engelska: What will happen next?

 • Kylie in Beijing lyssnarövning

 • Bend It Like Beckham

 • Bend It Like Beckham- the Movie