Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En sekund i taget

Skapad 2017-09-04 14:01 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Boken "En sekund i taget" är skriven av Sofia Nordin. Nedan finner ni uppgifter och planering kring boken.

Innehåll

Under några veckor framöver kommer vi att jobba med boken En sekund i taget. Vi kommer att göra diverse saker, bl.a. jobba med läsförståelsefrågor, diskussioner samt skrivuppgifter. Majoriteten av läsningen kommer att ske på lektionstid, men ni kommer även vara tvungna att läsa en del på egen tid, framförallt om ni missar någon lektion. Följande sidor ska ni vara på varje torsdag:

 

Torsdag 18/10

13-42

Torsdag 25/10

42-82

Fredag 8/11

83-118

Torsdag 16/11

119-153

Torsdag 22/11

154-194

 

Nedan finner ni slutuppgiften som ni ska göra efter läsningens slut samt de kunskapskrav ni kommer bedömas på efter avslutat moment.

Uppgifter

  • En sekund i taget

Matriser

Sv
En sekund i taget

E
C
A
Ny nivå
Ny nivå
Tolka och resonera om texters budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Skriva olika texter med språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad text-bindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beskriva och förklara med ämnes-relaterat språk
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnes-relaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: