👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-09-04 14:21 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F – 9
Matematik

Innehåll

 

Mall för pedagogisk planering

 

 1. Förankring i kursplanen (Syfte, förmågor, centralt innehåll)
 2. Förväntat resultat (Vad eleven ska kunna efter arbetsområdets slut)
 3. Aktiviteter/uppgifter för bedömning (Hur arbetet ska genomföras, vad som ska bedömas)
 4. Bedömning/rättning av presentationer/resultat (kunskapskraven för området)
 5. Tänkbara kunskapsomdömen (endast läraren) (lärarens egna dokumentation i förhållande till kunskapskraven för området)

 

 

 pedagogisk planering för (ämne och tidsintervall)

 

Matematik ÅK1 17/18

Arbetsområde

- siffror och vad varje siffra betyder (antal)

- addition, subtraktion och likhetstecknets betydelse

- dubbelt och hälften, dela tal

- positionssystemet

- tiokompisarna

 

Rubrik

 

 

 

Syfte och förmågor

·         Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 

Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

 

Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 • Du ska samtala om, lösa problem och redogöra för matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.
 • Du ska lära dig använda matematiska begrepp.
 • Du ska samtala om hur positionssystemet fungerar, ental, tiotal
 • Du ska kunna visa muntligt och i skrift hur du kan använda olika strategier när du räknar huvudräkning (0-20), subtraktion/addition
 • Du ska få visa hur du kan dubblera/dela på tal 0-20
 • Du ska förklara vad jämna och udda tal innebär, samt vilka som är vadera 0-20

 

 

Centralt innehåll

·         Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

·         Ma  1-3

Taluppfattning och tals användning Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

·         Ma  1-3

Taluppfattning och tals användning Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

·         Ma  1-3

Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

·         Ma  1-3

Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

·         Ma  1-3

Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

·         Ma  1-3

Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

 

Förväntat resultat/kunskapskrav


 • Ramsräknar till 100
 • förstår och förklarar positionssystemet, ental - tiotal
 • visar och förklarar hur du kan dela upp tal
 • automatiserar lilla plus och lilla minus muntligt och skriftligt
 • skriver siffrorna på rätt sätt
 • berättar siffrornas talvärde 0-100
 • berättar snabbt och säkert talkamraterna upp till 10.(t ex. 5:ans kamrater: 2+3, 1+4 osv)
 • kan förklara vad jämna och udda tal upp t.o.m talet 20 innebär och vilka jämna och udda tal vi har
 • kan göra tal till dubbelt och hälften på talen upp till 20

 

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

 • Vi arbetar med konkret material och i mattehäfte, i klassrummet och utomhus.
 • Vi jobbar enskilt, i par och i grupp.
 • Vi använder Ipads.
 • Vi samtalar i små och stora grupper.
 • Vi kommer leka och spela spel.

 

 

Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

Ramsräkna

Du kan de naturliga talen och ramsräkna upp till 100. Du kan siffrans talvärde 0-100. Du kan skriva siffrorna rätt.

Positionssystemet

Du kan förstå och förklara positionssystemet, ental - tiotal

Dela upp tal

Du kan förklara vad jämna och udda tal upp t.o.m talet 20 innebär, samt vilka jämna och udda tal vi har. Du visar att du kan göra tal till dubbelt och hälften på talen upp till 20. Du kan visa och förklara hur du kan dela upp tal 0-20.

Tiokompisarna

Du visar en säkerhet att du snabbt och säkert kan berätta tiokompisarna

 

 

Tänkbara kunskapsomdömen