Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga stabilt hållbart och miljövänligt

Skapad 2017-09-04 14:27 i Hindås skola Härryda
Arbete i teknik kring att bygga hållbart och stabilt, avslutas med att eleverna själva får bygga broar med hjälp av sugrör och sedan annat material som t ex mjölkpaket mm.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi ska nu arbeta med teknik. Vi kommer att ta reda på hur man bygger på ett stabilt och hållbart sätt och ska också själva bygga ett torn, bro med hjälp av material som din lärare plockar fram..

Innehåll

Arbetsområde:

Vi ska ta reda på hur man bygger, olika byggnader och broar, på ett stabilt och hållbart sätt. Vi kommer att bygga och ändra på konstruktioner som inte blir bra samt förklara varför.

Konkreta mål:

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • något om hur man bygger stabilt och hållbart
 • några viktiga begrepp i sammanhanget, som t ex hållfasthet, hållbarhet, fackverk m fl.
 • hur man gör en skiss och en ritning och genomför en konstruktion
 • hur man dokumenterar sitt konstruktionsarbete
 • något om byggteknikens utveckling.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förklara hur man kan bygga olika byggnader och broar på ett stabilt och hållbart sätt
 • göra en skiss och sedan en ritning till hur du tänkt bygga din bro med hjälp av sugrör mm
 • föra bygget framåt under arbetets gång
 • dokumentera ditt arbete med text och bild/film
 • berätta något om hur byggtekniken förändrats över tid och resonera kring hur det påverkat och påverkar människan.

 

Undervisning:

Vi kommer att titta på faktafilmer, läsa faktatexter och diskutera den fakta vi möter. Vi kommer också att repetera vad en skiss och en ritning är samt hur man kan dokumentera sitt arbete. I slutskedet kommer vi att bygga broar med hjälp av bl a sugrör och tejp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Bygga stabilt hållbart och miljövänligt

Du kan: förklara hur man kan bygga olika byggnader och broar på ett stabilt och hållbart sätt
Behöver öva mer
I nivå
Över nivå
Göra en skiss och sedan en ritning till hur du tänkt bygga din bro med hjälp av sugrör mm
Föra bygget framåt under arbetets gång
Dokumentera ditt arbete med text och bild/film
Berätta något om hur byggtekniken förändrats över tid och resonera kring hur det påverkat och påverkar människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: