👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO ÅK 1

Skapad 2017-09-04 14:35 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F – 9
NO

Innehåll

Mall för pedagogisk planering

 

 1. Förankring i kursplanen (Syfte, förmågor, centralt innehåll)
 2. Förväntat resultat (Vad eleven ska kunna efter arbetsområdets slut)
 3. Aktiviteter/uppgifter för bedömning (Hur arbetet ska genomföras, vad som ska bedömas)
 4. Bedömning/rättning av presentationer/resultat (kunskapskraven för området)
 5. Tänkbara kunskapsomdömen (endast läraren) (lärarens egna dokumentation i förhållande till kunskapskraven för området)

 

 

Lokal pedagogisk planering för (ämne och tidsintervall)

NO åk 1 17/18

Arbetsområde

NO

 

Rubrik

 

 

 

Syfte och förmågor

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap

Eleven utvecklar sin förmåga att:

• Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi

• Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

 

. • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider • Djur och växter i närmiljön

 

 

 

Förväntat resultat/kunskapskrav

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande närmiljö • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

• Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några växter och djur, sorterar dem efter egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

• I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat

 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika utryckformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal

 

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

Observationer ute i naturen

 • Dokumentera och ta reda på fakta om djur, växter, bär och frukt

 • Göra enkla experiment

 

Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

Eleven kan genom egen dokumentation beskriva något som sker t. ex på hösten i naturen

 • Eleven visar förståelse på naturens nedbrytning av tex löv,blad (kompost)

 • Begreppen klorofyll, nedbrytning, livscykler kan förklaras.

 • Eleven visar förståelse för vad vi människor kan använda från naturen på hösten, skörda, plocka, spara mm.

 

Tänkbara kunskapsomdömen

 

 

Matriser

Matris i NO åk 1-3,

Förmågor

- använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor - genomföra systematiska undersökningar - använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband
Året runt i naturen
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera och förstå begrepp.
 • NO  1-3
Jag känner igen några olika blommor, träd och djur som finns i naturen.
Jag visar att jag kan flera olika arter i naturen och kan koppla dem till årstiderna. Jag förstår att naturen påverkas under året och vet hur en del växter och djur påverkas.
Jag kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. Jag kan berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Förmåga att hantera information.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag kan namnge årstider, några djur och växter.
Jag vet i vilken ordning årstiderna kommer. Jag kan göra enkla sorteringar av några djur och växter.
Jag gör enkla observationer av årstider. Jag kan namnge några djur och växter, sortera dem efter olika egenskaper, beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Förmåga att hantera information samt begrepp.
 • NO  1-3
Jag vet att solen är större än jorden som i sin tur är större än månen.
Jag vet att jorden kretsar runt solen.
Jag kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Kropp och hälsa
Förmåga att förstå begrepp.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag kan namnge några kroppsdelar.
Jag kan namnge några kroppsdelar och sinnen.
Jag kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Förmåga att kommunicera, analysera och reflektera.
 • NO  1-3
Jag vet att maten är viktig för kroppen.
Jag förstår att vi kan påverka hur vi mår, genom bland annat sömn, mat och motion.
Jag kan diskutera runt några faktorer som påverkar människors hälsa.
Kraft och rörelse
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera och förstå begrepp.
 • NO  1-3
Jag känner till begreppen; tyngdkraft, friktion och jämvikt.
Jag visar att Jag förstår något av begreppen, genom att koppla begrepp med händelse (tex friktion till åkning i rutschkanan).
Jag kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Material i vår omgivning
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera och förstå begrepp.
 • NO  1-3
Jag känner till och kan berätta att saker är gjorda av olika material.
Jag kan sortera saker efter vilket material de är tillverkade av.
Jag kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Förmåga att förstå begrepp och att analysera.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag kan sortera föremål utifrån olika egenskaper och berättar hur jag har tänkt.
Jag vet att det finns lösningar och blandningar och vet att man kan separera dem.
Jag kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Ämnen i vår omgivning
Förmåga att kommunicera, förstå begrepp och att analysera.
 • NO  1-3
Jag kan nämna någon egenskap hos vatten eller luft,
Jag kan nämna någon upplevelse av ljus eller ljud.
Jag kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Berättelser om natur och naturvetenskap
Förmåga att kommunicera, förstå begrepp, analysera och reflektera.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag lyssnar när vi läser berättelser, sagor, myter och tittar på konst som handlar om naturen och människan.
Jag lyssnar och visar att du är aktiv genom att reflektera och t.ex ställa frågor som hör till ämnet.
Jag kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Metoder och arbetssätt
Förmåga att hantera information och kommunicera.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag deltar i fältstudier och i enkla undersökningar.
Jag utför fältstudier och enkla undersökningar med kamrat- och/ eller lärarstöd.
Jag kan utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Förmåga att hantera information, analysera och reflektera.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag kan dra en eller flera slutsatser av en undersökning som jag deltagit i.
Jag kan genomföra en undersökning och dra egna slutsatser samt göra en enkel dokumentation.
Jag kan i det under­sökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Jag kan dessutom dokumentera mina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda mig av min dokumentation i diskussion och samtal.