👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1

Skapad 2017-09-04 14:40 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F – 9
Engelska

Innehåll

Mall för pedagogisk planering

 

 1. Förankring i kursplanen (Syfte, förmågor, centralt innehåll)
 2. Förväntat resultat (Vad eleven ska kunna efter arbetsområdets slut)
 3. Aktiviteter/uppgifter för bedömning (Hur arbetet ska genomföras, vad som ska bedömas)
 4. Bedömning/rättning av presentationer/resultat (kunskapskraven för området)
 5. Tänkbara kunskapsomdömen (endast läraren) (lärarens egna dokumentation i förhållande till kunskapskraven för området)

 

 

Lokal pedagogisk planering för (ämne och tidsintervall)

 

Engelska åk 1

 

 

Arbetsområde

Grundläggande ordförråd

 

Rubrik

 

Happy

 

 

Syfte och förmågor

 •  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 •  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 •  reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Förmågor:

 • förstå vad någon säger på engelska.
 • tala så andra förstår.
 • samtala
 • läsa och förstå text
 • skriva så andra förstår

 

 

 

 

 

Centralt innehåll

 

Kommunikationens innehåll - Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. - Intressen, personer och platser. - Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

 Lyssna och läsa - Tydligt talad engelska och texter från olika medier. - Enkla instruktioner och beskrivningar. - Olika former av enkla samtal och dialoger. - Filmer och dramatiserade berättelser för barn. - Sånger, ramsor, dikter och sagor. - Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Tala, skriva och samtala - Enkla presentationer. - Enkla beskrivningar och meddelanden. - Sånger, ramsor och dramatiseringar.

 

 

 

 

 

Förväntat resultat/kunskapskrav

Under detta läsår kommer du att ges möjlighet att lära dig:

 - Berätta om dig själv och din familj, dina intressen, var du bor mm

 - Delta i enkel konversation

- Kläder

 - Några frukter

 - Kunna svara på enkla frågor

 - Berätta om dagens väder

 - Tala om vad du gillar och inte gillar, vad du kan och inte kan

 - Veckodagarnas namn

 - Kunna några sånger och ramsor

 - Kunna följa enkla muntliga instruktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

Under lektionerna kommer vi att arbeta med sånger och ramsor, spela spel och leka lekar. Vi tittar på pedagogiska filmer som t.ex. ”Kid´s English Zone”. Vi gör egna böcker med t.ex. temat ”Fruits”.

 

 

Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

 

Under läsåret bedöms din förmåga att säga enkla ord och fraser på engelska och att kunna utföra olika saker utifrån enkla muntliga instruktioner.

 

 

 

Tänkbara kunskapsomdömen

 

 

 

 

Matriser

Engelska åk 1-3

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssnar och förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse
 • En
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t.ex. hälsningsfraser,”cat”, ”sit down” ”My name is…”)
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår t.ex. enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare. (ev. kopplat till bilder)
Förstår t.ex. enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen. (ev. kopplat till bilder)
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Tala så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång, rim och ramsor.
Använder enkla ord och meningar som man övat in. Använder dem i mycket kända situationer som du varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” .
Använder kända ord, fraser och meningar. Sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
Föra en dialog med andra i tal/skrift
 • En
 • En
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor, t.ex. "What is this? Cat. What is your name? Tom."
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att ställa och besvara frågor inom kända ämnesområden och situationer.
LÄSA OCH FÖRSTÅ TEXT (förstå och tolka)
Läsa och förstå enkel text , t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
Läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder t.ex. boy, cat. Behöver hjälp med att läsa och uttala det för att förstå dem.
Läser och förstår enstaka väl kända ord, t.ex. boy, cat. Behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Läser och förstår enstaka väl kända ord och/eller enkla meningar (”It is a cat.”).
Läser och förstår enkla ord och meningar inom kända ämnesområden och situationer. (saker och händelser du känner till)
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Skriva så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
Skriver av enkla ord kopplat till bilder.
Skriver enkla ord kopplat till bilder, t.ex. cat.
Skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder t.ex. boy, It is a cat.
Skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar (”It is a cat.”)
LÖSA PROBLEM (språklig strategi)
Hur man kan lösa situationen för att förstå och själv kunna uttrycka sig t.ex. upprepa, annat ord, gissar av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk.
 • En
Om du inte förstår eller andra inte förstår dig försöker du säga det igen eller fråga.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder. Använder t.ex. bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder eller få personen att säga det igen. Använder bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår eller kan göra dig förstådd försöker du lösa det på ett bra sätt utifrån situationen, t.ex. titta på bilder, kroppsspråk, slå upp ordet, eller fråga igen.
REFLEKTERA
Samtala och resonera kring t.ex. vardagslivet, levnadssätt, lekar, fritidsaktiviteter och musik i andra engelsktalande länder, samt jämföra med egna erfarenheter.
 • En
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån saker du själv varit med om.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Berättar om och ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån saker man själv varit med om eller känner till.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Berättar om och ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån saker man själv varit med om eller känner till. Ger konkreta exempel på likheter och skillnader.