Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Tal MD 3

Skapad 2017-09-04 15:20 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 9 Matematik
När man ska beskriva riktigt små saker, som t.ex. röda blodkroppar och riktigt stora saker, som avstånd i rymden behövs olika sätt att skriva stora och små tal på. Istället för att skriva att en röd blodkropps diameter är 0,000 007 m kan man skriva 7 µm eller 7 * 10^-6 m. Istället för att skriva att avståndet mellan jorden och solen är 150 000 000 000 m kan man skriva 150 Mm eller 1,5 * 10^11 m.

Innehåll

 Innehåll

Under dessa veckor kommer vi fördjupa oss mer inom området tal. Vi kommer lära oss mer om hur man

 • man namnger stora och små tal
 • skriver stora och små tal med prefix
 • skriver tal i grundpotensform och räknar med tal i grundpotensform
 • skriver tal i potensform och räknar med potenser, 
 • förstår vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal
 • talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal

 

Så här kommer du att arbeta

 • Lärarledda genomgångar
 • Problemlösningar, enskilt och i grupp
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete under lektionstid
 • Eget arbete, hemma

Jag kommer att bedöma dig utifrån

 • diskussionerna i klassen och enskilt
 • inlämningsuppgifter
 • prov

Begrepp att kunna.

 • Prefix - Används för att skapa multiplar av enheten
 • Potens - ett sätt att skriva upprepad multiplikation
 • tiopotens
 • bas - grunden i talsystem, i decimalsystem är basen 10, för binära talär basen 2
 • exponent - Anger hur många gånger ett tal eller en variabel ska multipliceras med sig själv
 • grundpotensform - ett tal som är skrivet som en produkt av ett tal mellan 1 och 10
 • kvadrattal - ett tal som kan skrivas som ett heltal multiplicerat med sig själv.
 • heltal - alla negativa heltal, talet 0 och alla positiva tal
 • naturliga tal - talet 0 och alla positiva heltal
 • rationella tal - tal som kan skrivas som en kvot mellan två heltal
 • irrationella tal - Tasl som inte kan skrivas som ett bråk
 • reella tal - mänden av rationella och irrationella tal

Här hittar du planeringen. Glöm inte att även titta på filmerna

Filmade genomgångar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: