👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans

Skapad 2017-09-04 15:32 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi är olika men lika mycket värda! Vi tränar oss på att respektera varandra, samarbeta och tillsammans lära oss mer om hur samhället fungerar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra
 • Eleverna ska få förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. 
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. 

Dina mål

 • Att kunna ge exempel på vad några mänskliga rättigheter och barns rättigheter kan innebära i skolan och hemma.
 • Att kunna samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Att kunna beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • Att kunna samtala om elevnära livsfrågor. 
 • Att kunna ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse ur Bibeln.
 • Att kunna återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
 • Att kunna ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. 

 Undervisning

Arbetsformer

 • Trygghetsgrupp regelbundet, där vi tränar på att lyssna aktivt, uttrycka egna tankar och åsikter, bemöta varandra med respekt
 • Samtala kring skolans regler och vad de innebär
 • Gemensamt i klassen arbeta fram klassens egna trivselregler 
 • Vid t.ex. jul och påsk läsa kända berättelser ur Bibeln och prata om traditioner knutna till högtiderna
 • Ha regelbundna klassråd och elevråd
 • Ta del av nyheter bl.a. genom Lilla aktuellt och diskutera dem och knyta an till elevernas egna erfarenheter och tankar

 

Bedömning - vad 

 • Din förmåga att ge exempel på vad några mänskliga rättigheter och barns rättigheter kan innebära i skolan och hemma.
 • Din förmåga att samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Din förmåga att beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • Din förmåga att samtala om elevnära livsfrågor. 
 • Din förmåga att ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse ur Bibeln.
 • Din förmåga att återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
 • Din förmåga att ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. 

 Bedömning - hur

 • Jag lyssnar på dig när du ger exempel på vad några mänskliga rättigheter och barns rättigheter kan innebära i skolan och hemma.
 • Jag lyssnar på dig när du samtalar om normer och regler.
 •  Jag lyssnar på dig när du beskriver hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • Jag lyssnar på dig när du samtalar om elevnära livsfrågor.
 • Jag läser dina texter när du ger exempel på någon högtid, symbol och central berättelse ur Bibeln.
 • Jag läser dina texter när du återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
 • Jag lyssnar på dig när du framför dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor kring elevnära samhällsfrågor.