👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning

Skapad 2017-09-04 15:39 i Vallåsskolan Halmstad
Tal och räkning
Grundskola 7 Matematik
Ordning och reda på siffrornas värde är viktigt!

Innehåll

I det här kapitlet får du lära dig:

* hur vårt talsystem är uppbyggt

* uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal. tal i bråkform och tal i decimalform

* utföra beräkningar med olika sorters tal

* göra avrundningar

* göra överslagsräkning

* lösa matematiska problem med lämpliga räknesätt 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Tal och räkning

Problemlösning

F
E
C
A
Lösa problem i bekanta situationer med hjälp av matematik.
Kan inte lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Formulera och lösa enkla matematiska problem med hjälp av matematik, samt värdera valda strategier och metoder.
Bidrar inte till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som kan användas i sammanhanget.
Formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Formulerar enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Begrepp

F
E
C
A
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Har inte grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer.
Kan inte beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
Kan inte växla mellan olika uttrycksformer. Kan inte föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan växla mellan olika uttrycksformer. Kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan växla mellan olika uttrycksformer. Kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan växla mellan olika uttrycksformer. Kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metod

F
E
C
A
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
För inte enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Kan inte bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kan inte välja och använda fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.

Kommunikation

F
E
C
A
Föra och följa matematiska resonemang
Kan inte redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med god anpassning till syfte och sammanhang.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtal om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Kan inte följa eller föra redovisningar och diskussioner.
Kan följa redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Kan följa redovisningar och diskussioner för genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Kan följa redovisningar och diskussioner för genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.