Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema åk 6

Skapad 2017-09-04 16:10 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
I sago-temat kommer vi att fokusera på berättande texter och framförallt sagor. Sagor är lämpliga att arbeta med bland annat på grund av deras tydliga struktur. Du kommer därför under de kommande veckorna få läsa och analysera sagor. Vi börjar med en historisk överblick kring sagor, sagans uppbyggnad och därefter kommer du att få lära dig mer om kända sagoförfattare. När du har fördjupat din kunskap kring sagor är det dags för dig att skriva en egen saga och därefter ge respons på en klasskamrats saga utifrån ”responsmallen”. Vi kommer också att titta på en saga som tolkats till film.

Innehåll

Syftet med sagoprojektet ( med inspiration från LGR 11):

Att ni får bekanta er med genren sagor

Att ni får utveckla förmågan att formulera er och kommunicera i tal och skrift

Att ni får träning i att anpassa språk och stil efter genren sagor

Att ni får träning i att läsa och analysera sagor, t.ex. att tolka sagors budskap

Att få träna på kamratbedömning

 

Bedömning

Inom arbetsområdet bedöms dina kunskaper utifrån

  • diskussioner i klassrummet.
  • din förmåga att skriva en saga med en röd tråd

 

Vilken hjälp kommer du att få?

  • Du har hjälp av olika källor, t.ex. häfte, PowerPoint
  • Du får hjälp av lärarens och dina klasskamraters respons.
  • Du får hjälp utav lässtrategier som vi arbetar med.
  • Du får hjälp av dina egna erfarenheter och din förförståelse.

 

Arbetsgång:

 

v.35 - Susanne presenterar arbetsområdet/bedömningsmatris

v.35 – Genomgång av sagans uppbyggnad

v.36 - Film – Alice i underlandet

v.36 - 37 – Läsa sagor (högläsning) utifrån lässtrategier – (Förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta) – Vi kommer också att återberätta sagor vi läser och gemensamt komma på egna avslut.

Konstsagor – Den fula ankungen och Kejsarens nya kläder av H C Andersen.

Folksagor – Tusen och en natt

Sägner – Petter och hans fyra getter av Einar Norelius.

Fabler – Franklin ljuger av Paulette Bourgeois och En fabel ur Aisopos fabler.

 v.38 – Bedömningsuppgift

v.39 - Skrivregler

v.40 – Skriv din saga!

v.41 – Skriv din saga!

v.42 – Inlämning/Kamratrespons

Matriser

Sagotema åk 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du beskriver enkelt personer, platser och händelser.
Du beskriver detaljerat personer, platser och händelser som gör texten mer intressant.
Dina beskrivningar av personer, platser och händelser är målande och ger berättelsen liv.
Aspekt 2
Det finns en tydlig början, mitt och slut. Du gör ett försök att bygga upp spänning i texten.
Du skapar spänning i texten genom att följa dramaturgiska kurvan.
Du följer den dramaturgiska kurvan samt använder berättarknep som parallellhandling och tillbakablickar på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Du skriver med enkla meningar och använder ett enkelt språk.
Du varierar ordval och meningsbyggnad relativt väl.
Ditt ordval är passande och varierar din meningsbyggnad väl.
Ny aspekt
Du följer till viss del sagans berättarmönster och regler.
Du följer i huvudsak sagans berättarmönster och regler.
Din berättelse följer väl sagans berättarmönster och regler.
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: