👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och beräkningar Ög04M EAN ht17

Skapad 2017-09-04 16:19 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Taluppfattning och beräkningar med Negativa tal, bråk och decimaltal.

Innehåll

Matematik År 7 : ”Tal och räkning” v 34-40

Vecka

Ög 04M

Arbetsområde

34

On

Fre

 

Material, uppstart

Fördiagnos

 

35

Mån

Tis

On

Fre

Kap 1,1 Klart

Kap 1.2

Kap 1.2 Klart

Kap 1.3

36

Mån

Tis

On

Fre

Kap 1.3 Klart

Kap1.4

Kap 1.4 Klart (Läxa 1 sid 315 välj 7 uppgifter och veckans problem)    

Kap 1.5

37

Mån

Tis

On

Fre

Kap 1.5 klart

Kap 1.6       

Kap 1.6 klart         (Läxa 2 sid317 välj 7 uppgifter och veckans problem)

Kap 1.7

38

 

Mån

Tis

On

Fre

 

Kap 1.7 klart

Blandade uppgifter läxa 3 s.319

Träna mera

 

39

Mån

Tis

Tors

Fre

 

40

Mån

Tis

Tors

Fre

 

 

Du gör minst två nivåer (uppgifter nivå ett och två, två och tre eller tre och fyra.).

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex:

□ TEMA  s.   58                   □  Problemlösning s.59                               □ Kan du begreppen s.55

□ Taluppfattning och huvudräkning s.38.    

 

Inför provet kan du träna på:

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
  • Kunna förklaringar på begreppen Sammanfattning 1 sidan 40.
  • Räkna Blandade uppgifter sidan 41-42
  • Räkna Träna mera sidan 43-44 och/eller Fördjupning sidan 45-46.

 

Förmågor du tränar i detta kapitel:

Begreppsförmåga

Siffror, tal, naturliga tal, jämna tal, udda tal, decimaltal, positionssystemet, siffrors värde, tallinje, utvecklad form, addition (term + term = summa),

subtraktion (term – term = differens),

multiplikation (faktor · faktor = produkt),

division (täljare / nämnare = kvot)

Procedurförmåga

Addera, subtrahera, multiplicera och dividera med heltal och decimaltal, använda tallinjen,

Resonemangsförmåga

Jämföra siffrors placering och deras värde, jämföra vilka tal som är störst och minst.

Kommunikationsförmåga

Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar, enheter

Problemlösningsförmåga

Olika strategier, fundera över svarets rimlighet.

 

På hemsidan www.matteboken.se , finns texten som bokens genomgångar som tal- och ljudbok i MP3-format med exempel.

 

ORDLISTA:

 

Begrepp

Förklaring med exempel

Siffror

 

 

Tal,

naturliga tal

 

jämna tal,

udda tal

 

 

 

 

Decimaltal

 

 

 

Positionssystemet

 

siffrors värde

 

 

Tallinje

 

 

Utvecklad form

 

 

Addition

term + term = summa

 

Subtraktion

 

term – term = differens

Multiplikation

 

faktor · faktor = produkt

Division

täljare / nämnare = kvot

 

Negativa tal

 

Bråkform

 

 

Blandad form

 

 

 

Avrundning

 

 

 

Närmevärde

 

 

 

Överslagsräkning

 

 

 

Prioriterings regler