👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TOMTEBO projekt Flodhästen

Skapad 2017-09-04 17:13 i Kullegårdens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Mall för beskrivning av fokusområde/tema/projekt

Innehåll

 

OBS! Börja med att byta namn på rubriken till namn på ert projekt/tema/arbetsområde.

VAR ÄR VI? 

 • Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen? 
 • Allas lika värde
 • Värdegrunden
 • Hållbara samhället
 • Självkänsla/ självförtroende/ meningsfullhet

 VART SKA VI? 

 • Vilket syfte har vi med att arbeta med detta arbetsområde eller projekt? 
 • Erfarenhet och möjlighet att reflektera kring målen, se ovan.
 • Vilka mål i LpFö ska vi arbeta mot?
 • "Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten."
 • Hur kopplar vi detta arbetsområde till målen vi satte upp i vår teamplan?
 • Hur kopplar vi detta till målet vi satte upp i likabehandlingsplanen?

Vad händer i verksamheten när målet är nått?

Hur ser vi det? När vi ser att barnen agerar och reflekterar över det vi tillsammans talat om.

 

 

HUR GÖR VI?

 • Sammanfatta vilka arbetsmetoder vi tänker använda 
 • Hur ska vi dokumentera? Vem har ansvar?

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?