👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2017-09-04 18:41 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att ha en åsikt och kunna argumentera för den är viktigt i dagens samhälle. Inom detta område kommer du att få träna på att uttrycka åsikter, att hitta lämpliga argument samt att skriva en argumenterande text.

Innehåll

Planeringens innehåll

Tidsplan: ca 5 veckor under höstterminen. 

 

Arbetsformer:

Du kommer:

 • få lyssna på och diskutera innehållet i olika typer av argumenterande texter  
 • få lära dig hur man kan skriva en argumenterande text
 • uttrycka egna åsikter och argumentera för dem
 • lyssna på andras åsikter och argument
 • ge respons på en klasskamrats argumenterande text
 • ta emot respons på din egen argumenterande text
 • bearbeta din egen text utifrån den respons du fått

 

Begrepp som undervisningen kommer att innehålla:

tex rubrik, bakgrund, argument, motargument, synonymer, sambandsord, statistik, respons

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Kunna skriva en egen argumenterande text som minst innehåller rubrik, bakgrund, argument och sammanfattning.
 • Texten ska ha en röd tråd och vara begriplig för någon annan som läser den samt ha viss språklig variation
 • Kunna stava de flesta ord du använder samt använda skiljetecken (. , ? !) på korrekt sätt.
 • Ha korrekt meningsbyggnad i de flesta av dina meningar. 
 • Kunna ge och ta emot textrespons.

Bedömning baseras på: 

 • Aktivt deltagande under lektionstid där du visar dina kunskaper
 • Din egenskapade text
 • Din förmåga att ge och ta emot respons

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Insats krävs
Godtagbara kunsakper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll och struktur
Du behöver träna vidare för att nå minst godtagbara kunskaper.
Du kan skriva en argumenterande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva en argumenterande text med begripligt innehåll och i fungerande struktur samt språklig variation.
Stavning
Du behöver träna vidare för att nå minst godtagbara kunskaper.
I texten kan du stava de flesta ord du använder. De ord du inte kan stava stör inte förståelsen för läsaren.
I texten kan du stava i princip alla ord du använder.
Skiljetecken . , ? !
Du behöver träna vidare för att nå minst godtagbara kunskaper.
Du kan använda skiljetecken på ett i huvudsak korrekt sätt.
Du kan använda skiljetecken på ett korrekt sätt.
Meningsbyggnad
Du behöver träna vidare för att nå minst godtagbara kunskaper.
Du är ganska säker på hur ord ska sättas ihop till meningar så att de blir rätt.
Du är säker på hur ord ska sättas ihop till meningar så att de blir rätt.
Ge respons
Du behöver träna vidare för att nå minst godtagbara kunskaper.
Du kan ge respons på innehållet i en annans text och ge något förslag på hur den skulle kunna bli ännu bättre.
Du kan ge respons på innehållet i en annans text och ge flera förslag på hur den skulle kunna bli ännu bättre.
Ta emot respons
Du behöver träna vidare för att nå minst godtagbara kunskaper.
Du tar till dig något av den respons du fått och bearbetar din egen text så att den blir något bättre.
Du tar till dig av den respons du fått och bearbetar din egen text så att den blir bättre.