👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4

Skapad 2017-09-05 07:06 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Grundskola 6 Samhällskunskap
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när ett samhälle skapas eller utvecklas, kunskaper om samhället ger oss verktyg att ta ansvar för vårt handlande.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU ska utveckla din förmåga...

 •  att reflektera över hur vi samarbetar, förändrar och formar ett samhälle,
 •  att förstå hur olika samhällen är uppbyggda,
 •  att argumentera för vad du tycker om olika saker,
 •  att söka information från olika källor och värdera källorna och källornas trovärdighet,
 •  att använda olika begrepp för att kunna beskriva strukturer i samhället,

SÅ HÄR SKA VI ARBETA 

 Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Skolan
 • Du har rätt att vara dig själv
 • Familj och vänner
 • Källor och källkritik

 

Planeringen för varje arbetsområde finns i Google Classroom.

 

 För att träna och utveckla förmågorna kommer vi att:

 • arbeta med boken "Puls - Samhällskunskap" och med frågor till det vi läst/diskuterat,
 • diskutera och arbeta i helklass och i mindre grupper,
 • titta på Lilla Aktuellt Skola, filmer m.m.
 • använda ord och begrepp från det vi läst i olika sammanhang,
 • använda olika källor för att få fram information.

 

DETTA SKA BEDÖMAS

 • hur du kan arbeta med och använda olika källor, berätta om källornas trovärdighet,
 • hur du kan förklara hur t.ex. skolan är uppbyggd,
 • hur du använder olika ord och begrepp inom ämnet samhällskunskap,
 • hur du kan förklara skolans roll i samhället och vart man vänder sig om man har problem,
 • hur du kan beskriva hur man kan hjälpa någon som blir mobbad,
 • hur du kan undersöka och beskriva samband i samhällsfrågor.
 • hur du kan uttrycka dig i olika samhällsfrågor.

Bedömningen kommer att ske fortlöpande på lektionerna, du kommer även att göra test muntligt eller skriftligt efter varje arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6