Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2017-09-05 10:02 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Biologi
Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter?Kanske har du klättrat över ett stort träd som vält eller byggt en koja. Det är många som gör utflykter till skogar. Man går dit för att plocka bär eller svamp, jaga, orientera eller bara för att promenera. I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är faktiskt skog vi människor planterat. I det här området ska vi läsa om olika djur och växter som lever i skogen. Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om "vårt gröna guld".

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

Lövskog, barrskog och blandskog. Vad som händer med ett dött djur i skogen. Vilka bär och svampar som man kan plocka. Vad är rovdjur och bytesdjur? Vad människan använder skogen till och vad menas med allemansrätten. Vad en näringskedja är i skogen plus mycket mer!

Hur ska eleven lära?

* arbeta med boken Koll på NO

. Jobba med aktivitets boken  Koll på No

* diskutera

* arbeta enskilt och i par med olika uppgifter

* titta på filmer

* göra besök i naturen

* skriva faktatexter om djur och växter

* samtala & resonera om olika samband i naturen och människans beroende av och påverkan på skogen.

Bedömning; Vad ska bedömas?

När du har arbetat med detta område ska du:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • känna till namnen på några träd, bär och svampar
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur och bytesdjur
 • veta vad människan använder skogen till och varför skogen är viktig för människan.
 • berätta om olika faktorer som hotar skogen.
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Hur ska det bedömas?

 • genom muntliga diskussioner om ämnet
 • genom att skriva texter, illustrera och svara på olika frågor som rör ämnet
 • genom experiment

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara och beskriva 
 • Samtala
 • Söka och använda information
 • Undersöka

När ska det bedömas?

Under månaderna augusti och september 2017.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: