Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande på Gul

Skapad 2017-09-05 10:31 i Gunnarsgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Barns inflytande på Gul Vad är barns inflytande? Hur kan vi ge och utveckla barnens inflytande hos oss på Gul? I år ska vi arbeta helt med barnens egna tankar om vad de vill utforska, var hamnar vi då?

Innehåll

Varför Barns Inflytande?

På Gul är barnen vana vid att prata och tycka om stort och smått. När vi ställde frågan "Vad är du bra på?" upptäckte vi att barnen gärna säger likadant.

 • Är de så att barnen är bra på samma sak? Eller är det vi som ställer fel fråga? Hur ska vi ta redan på det?

Genom samtal, intervjuer och lekobservationer vill vi ta reda på alla barns önskemål om aktiviteter och intressen.

 • Vad vill barnen  göra? Känner barnen att de att de får vara med och styra sin vardag på förskolan? Hur tar vi reda på det?

Mål

Se nedan 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Alla barn ska känna trygghet till att våga prata i grupp.  

Vi ska tillgodose alla barnens önskningar, tankar och funderingar kring vad de vill utforska och lära sig mer om. 

Vi vill att barnen ska veta att de äger sin egen arena.

Så långt det är möjligt, bejaka barnens idéer om dagens utformning, ha möjlighet att välja/välja bort aktiviteter, ex bibliotek, skog mm

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi arbetar med barnens varv på samlingen.

Barnmöten på Gul

Tillåtande miljö och förhållningssätt

pedagoger nära barnen

Observationer kring barns lek

Utmanar barnen med frågorna "Vad är du bra på?"  "Vad vill du lära dig mer om? Vad har du (redan) lärt dig?

Återkopplingar med barnen

Reflektioner på varje planering

Uppföljning

Alla barn pratar i mindre grupper, de flesta även i helklass.

Ett uttryck som har dykt upp under hösten är "tänk om.." Det är ett härligt uttryck! Efter det kan vad som helst hända...

Det viktiga är att alla vill vara med i aktiviteterna, det känns inte längre som det viktigaste att alla har en egen önskan...

Barnens arena- barnen har varit med och möblerat om. Det mesta sakerna finns i barnens höjd, var och en hämtar och ställer tillbaka själv. Flaskfärg, spel och pussel finns så att man måste be om det. Vi vill få ner även det.

 

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?

 

Utvärdering

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: