👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassisk musik och konstmusik

Skapad 2017-09-05 11:07 i Stavby skola Uppsala
musikhistoria klassisk musik konstmusik
Grundskola 7 – 9 Musik
Var kommer all musik ifrån och var är den på väg? Vad är klassisk musik och vad är konstmusik? Varför ska vi läsa om detta och vad har det med oss att göra idag? Hur har musiken sett ut genom historia?

Innehåll

Detta ska vi göra:
1. Uppstart med vad vi vet om klassisk musik, vad det är och stycken vi känner till.

2. Synen på låg och hög musik i historien:

3. Musikens historia:
Omvandla ett fakta-häfte till annat format ex) sång, powerpoint, film, nyhetsrapport, faktaprogram.
Musikexempel.
Musiklyssning och analys.

Bra länk för att läsa om historien.
http://musikhistoria.se/

4. Powerpoint om klassisk musik:
klassisk musik i dagens musik
klassisk musik i vardagen
klassisk musik i film och TV-spel
Klassiskmusik i barnvisor
Symfoniorkestern

5. Spela en melodi från ett klassisk stycke

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Klassisk musik och konstmusik lärandematris

Rubrik 1 Förmågan att sjunga och spela i olika musikaliska former

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Spela en "klassisk" melodi
...spela i olika musikaliska former...
Du kan spela delar av melodin viss säkerhet och tajming
Du kan spela stora delar av melodin i puls med ett komp relativt god säkerhet och tajming
Du kan spela melodin i puls med ett komp och kan komma in på rätt ställe efter en paus. god säkerhet och tajming

Rubrik 2 Förmågan att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna igen och jämföra musik från olika epoker
Urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag
Du kan placera några musikstycken i rätt epok. Du berätta om en likhet eller olikhet mellan epokerna. i viss utsträckning och med viss säkerhet
Du kan placera tre musikstycken i rätt epok. Du kan berätta om en likhet och en olikhet mellan epokerna. i relativt hög utsträckning och med relativt god säkerhet
Du kan placera fem musikstycken i rätt epok. Du kan berätta flera fakta om epokerna och berätta om flera olikheter och likheter som finns mellan epokerna. i hög utsträckning och med god säkerhet
Resonera om vad musiken använts till och vad den har haft för betydelse för samhället och människorna
Resonera om musikens funktioner
Du kan berätta om en funktion som musiken haft och berätta om vad det kan ha betytt för människan eller samhället. enkelt och till viss del utvecklat
Du kan berätta om tre funktioner som musiken haft och berätta om vad det kan ha betytt för både människa och samhälle. utvecklat och relativt väl underbyggt
Du kan berätta om flera funktioner musiken haft och förklara dess betydelse för både människa och samhälle. välutvecklat och väl underbyggt

Rubrik 3 Förmågan att kommunicera musikaliska tankar och idéer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbetet med musikens historia
Kombinera musik med andra uttryckssätt
Arbetet kombinerar musiken historia och ett annat uttryck. Att se och lyssna på framförandet ökar vår kunskap och uttrycket fungerar med historien. Musikhistorien framförs. uttrycken samspelar i någon mån
Arbetet kombinerar musiken historia och ett annat uttryck. Att se och lyssna på framförandet ökar vår kunskap och uttrycket passar ihop med historien. Det gör musikhistorien förståelig. uttrycken samspelar relativt väl
Arbetet kombinerar musiken historia och ett annat uttryck. Att se och lyssna på framförandet ökar vår kunskap och uttrycket passar väl ihop med historien. Det gör musikhistorien intressant. uttrycken samspelar väl